Երկրագործի ընթերցարան

  • Ընթերցում ենք:
  • Ընտրում ենք մեկ-երկու ստեղծագործություն:
  • Ձայնագրում ենք:
  • Տեղադրում ենք բլոգում:

ԳՈՒԹԱՆ

Լուսը լուսացավ,
Բարին շատացավ.
Վաղ լուսաբացին
Գութան լըծեցին.
Հորովել հո՜…

Գութանը լարած,
Հոտաղը շարած,
Մաճկալը մաճին,
Ձեռը ականջին.
Հորովել հո՜…

Գութան ջան, վարի՛,
Ակոսը շարի՛.
Թափ տուր, թև արա,
Շուռ տուր, սև արա.
Հորովել հո՜…

Ցանենք, արտ անենք,
Հնձենք, տուն տանենք,
Ունենանք շատ հաց.
Օրհնյալ է աստված.
Հորովել հո՜…


ՃԱԽԱՐԱԿ

Մանի՛, մանի՛, ճախարակ,
Նըստենք բանի, ճախարակ,
Անտերին տեր, ճախարակ,
Որբերին հեր, ճախարակ։
Լուսնյակը դուրս է եկել,
Աչքերիս լուս է եկել։
Լուսնի լուսով մանեմ ես,
Սիպտակ ոստեր անեմ ես,
Աղքատ օրով ու լացով
Որբեր պահեմ մանածով։

Մանի՛, մանի՛, ճախարակ,
Նըստենք բանի, ճախարակ,
Անտերին տեր, ճախարակ,
Որբերին հեր, ճախարակ։

Մարմինների փոխազդեցությունը: Մարմնի զանգված

Լաբորատորիայում կատարվող փորձեր և  քննարկվող հարցեր.

1. Շրջապատից մեկուսացված մարմինը կփոխի՞ իր արագությունը, թե ոչ:

Ոչ

2.Բերել մարմինների փոխազդեցության օրինակներ

Եթե օրինակ մարդը վազում է և հետևից եկողը իրեն բրդում է, մարդու արագությունը այդ պահին մեծանում է։

3.Մարմնի որ հատկությունն է կոչվում իներտություն

Իներտությունը դա այն երևույթն է, երբ մամնի արագությունը աստիճանաբար է փոխվում։ Այսինքն դրա համար անհրաժեշտ է ժամանակ։

4.Որ մեծությունն են անվանում մարմնի զանգված

Մարմնի իներտությունը քանակապես բնութագրում է զանգված կոչվող մեծությունը։

5.Ինչպե՞ս կարելի է չափել մարմնի զանգվածը

Զանգվածի միավորով։

6.Ի՞նչ միավորներով է արտահայտվում զանգվածը

Տոննա, ցենտներ, կիլոգրամ, գրամ, միլիգրամ։

7.Ի՞նչն է զանգվածի չափանմուշը միավորների ՄՀ-ում

Զանգվածի չափանմուշը ՄՀ-ում՝ իրիդումի և պլատինի համաձուլվածքից պատրաստված գլանաձև զանգվածն է։

Սովորել Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ 43-ից էջ 48

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից էջ 25-ից մինչև էջ 29-ը:

600:1,5

Պատ.` գնդակի զանգվածը 400 անգամ։

2.5*1000=2500կգ

Պատ.` 2500կգ:

0,025*1000=25,000գ

Պատ․՝ 25գ։

250:1000=0,25

Պատ․՝ 0,25կգ։

40:0,4=400:4=100

Պատ․՝ 100 անգամ։

0,75*1000=750,00

Պատ․՝ 750կգ։

7,5*1000=7500,0

Պատ․՝ 7500գ։

750:1000=0,75

Պատ․՝ 0,75կգ։

5:2=2,5

Պատ․՝ Բ սայլակի զանգվածը մեծ է 2,5 անգամ։

4*1000=4000

Պատ․՝ 4000կգ։

0,4*1000=400

Պատ․՝ 400գ։

400:1000=0,4

Պատ․՝ 0,4կգ։

12:4=3

Պատ․՝ երկրորդ բեկորի զանգվածը մեծ է 3 անգամ:

0,035*1000=35

Պատ․՝ 35կգ։

0,35*1000=350,00

Պատ․՝ 350գ։

350:1000

Հանրահաշիվ Դասարանական և Տնային աշխատանքներ

Ընդհանուր արտադրիչի դուրս բերում փակագծից

Դասարանում՝ 114-ի, 115-ի առաջին սյուներ

Տանը՝ 114-ի, 115-իմ մնացածը

ա) 3a+3b=3(a+b)

բ) 2x-2y=2(x-y)

գ) 5a+10=5(a+2)

դ) 14-7y=7(2-y)

ե) 12x+6y=6(2x+y)

զ) 3a-9b=3(a-3b)

է) 5x+5=5(x+1)

ը) 4-4a=4(1-a)

թ) 12a-3=4(3a-1)

ժ) 18+36x=18(1+2x)

ի) ab+bc=b(a+c)

լ) ax-ay=a(x-y)

խ) 2ab-6a=2a(b-3)

ծ) 6x+8xy=2x(3+4y)

կ) 12abx+15a=3a(4bx+5)

ա) a2+ab=a(a+b)

բ) x2-x=x(x-x)

գ) a+a2=a(a+a)

դ) 2xy-x3=x(2y-x2)

ե) b3-b2=b(b2-b)

զ) a4+a3b=a(a3+a2b)

է) x2y2+y4=y(x2y+y3)

ը) 4a6-2a3b=2a(2a5-a2b)

թ) 9x4-12x2y4=3x(3x3-4xy4)

Հայոց լեզու Դասարանական աշխատանք

Ընթերցում ենք ու առանձնացնում գոյականները՝ բնութագրելով յուրաքանչյուրը, օրինակ՝ դաշնագիր-հասարակ, իրանիշ, նյութական, անշունչ գոյական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, ի արտաքին հոլովման, որոշյալ առում:

  1. Ավստրիական Պերտ քաղաքի իշխանությունները հսկայական գումար հատկացրին և կենդանիների համար հարմար, հուսալի և լավ լուսավորված մի գետնուղի կառուցեցին, որ ճանապարհն անցնելիս այդ դանդաղաշարժ ճամփորդները ավտոմեքենայի զոհ չդառնան:
  2. 18-րդ դարում Անգլիայում ապրել է մի դարբին:
  3. Ջրային բույսերը երկրագնդի ամբողջ բուսական թագավորության իննսուն տոկոսն են կազմում:
  4. Վաղուց ի վեր բժիշկներն ու գիտնականները վիճում են այն մասին, թե մագնիսական դաշտն ազդո՞ւմ է արդյոք մարդու առողջության վրա:
  5. Գերմանացի մի ինժեներ պատրաստել է այնպիսի չմուշկներ, որոնք էլեկտրական շարժիչով են աշխատելու:

Պերտ-հատուկ, իրանիշ, նյութական, անշունչ, անհոգնակի, -ի արտաքին, ուղղական հոլով, որոշյալ առում

քաղաքի-հասարակ, իրանիշ, նյութական, անշունչ, եզակի թիվ, -ի արտաքին, սեռական հոլով, անորոշ առում

գումար-հասարակ, իրանիշ, նյութական, անշունչ, եզակի թիվ, -ի արտաքին, հայցական հոլով, անորոշ առում

կենդանիների-հասարակ, իրանիշ, նյութական, շնչավոր, հոգնակի թիվ, -ու արտաքին, սեռական հոլով, առում չունի

գետնուղի-հասարակ, իրանիշ, նյութական, անշունչ, եզակի թիվ, -ու արտաքին, հայցական հոլով, անորոշ առում

ճանապարհն-հասարակ, իրանիշ, նյութական, անշունչ, եզակի թիվ, -ի արտաքին, հայցական հոլով, որոշյալ առում

ճամբորդները-հասարակ, անձնանիշ, նյութական, շնչավոր, հոգնակի թիվ, -ի արտաքին, ուղղական հոլով, որոշյալ առում

ավտոմեքենայի-հասարակ, իրանիշ, նյութական, անշունչ, եզակի թիվ, -ի արտաքին, սեռական հոլով, առում չունի

զոհ-հասարակ, իրանիշ, նյութական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, -ի արտաքին, անորոշ առում

դարում-հասարակ, իրանիշ, վերացական, անշունչ, եզակի թիվ, -ի արտաքին, ներգոյական հոլով, առում չունի

Անգլիայում-հատուկ, իրանիշ, նյութական, անշունչ, անհոգնական, -ի արտաքին, ներգոյական հոլով, առում չունի

դարբին-հասարակ, անձնանիշ, նյութական, շնչավոր, եզակի թիվ, -ի արտաքին, ուղղական հոլով, անորոշ առում

բույսերը-հասարակ, իրանիշ, նյութական, հոգնակի թիվ, -ի արտաքին, ուղղական հոլով, որոշյալ առում

երկրագնդի-հասարակ, իրանիշ, նյութական, եզակի թիվ, -ի արտաքին, սեռական հոլով, առում չունի