Հայոց լեզու Տնային աշխատանք

Ընտրի´ր դպրոցի հետ կապված որևէ գոյական և հոլովի´ր: Հոլովված ամեն ձևով մի նախադասություն կազմի´ր:

 • Ուղղական (ո՞վ, ի՞նչ)
 • Սեռական (ո՞ւմ, ինչի՞)
 • Տրական (ո՞ւմ, ինչի՞ն)
 • Հայցական (ո՞ւմ, ի՞նչը)
 • Բացառական (ումի՞ց, ինչի՞ց)
 • Գործիական (ումո՞վ, ինչո՞վ)
 • Ներգոյական (ո՞ւմ մեջ, ինչո՞ւմ, ինչի՞ մեջ)

Դասարան

ուղղական-դասարան

Աշակերտները մտան դասարան։

սեռական-դասարանի

Դասարանի պատուհանները բացվում են դեպի փողոցը։

տրական-դասարանին

Ես մոտեցա իմ դասարանին։

հայցական-դասարանը

Աշակերտները դասարանը կեղտոտեցին։

բացառական-դասարանից

Աշակերտները դուրս եկան դասարանից։

գործիական-դասարանով

Մենք դասարանով հավաքվեցինք դպրոցի բակում։

ներգոյական-դասարանում

Դասարանում աղմուկ էր։

Հայոց լեզու Դասարանական աշխատանք

 • Ընթերցում ենք տեքստը:
  1. Առանձնացնում տեքստում հանդիպած գոյականները:
  2. Յուրաքանչյուր գոյականի դիմաց նշում ենք տեսակները, թիվը, հոլովը, հոլովումը:
   • Օրինակ՝ ընկեր-անձնանիշ, շնչավոր, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, -ոջ հոլովման (հոլովումը գտնելու համար բառը դարձնում ենք սեռական հոլովի):

Ա) Երկու ընկեր անապատով գնում էին:
Ընկերներից մեկը ծարավից թուլացավ, ընկավ: Իսկ մյուսը, որի մոտ ջուր կար, ոչ օգնեց
ընկերոջը, ոչ էլ նույնիսկ ջուր տվեց: Թողեց, հեռացավ: Աղետյալը վերջին շնչում ընկած
մնաց:
Բարեբախտաբար եկավ մի քարավան, հասավ այդտեղ: Մարդիկ կիսամեռ տղային գտան,
ջուր տվեցին ու նրան ուշքի բերեցին:
Տղան, նորից առույգացած, շարունակեց ճամփան:
Գնա՜ց, գնա՜ց, հասավ ընկերոջը: Բան չասաց, լուռումունջ շարունակեց ճամփան:
Երբ լեռնոտ մի կածանով էին անցնում, ջուր չտվող ընկերը սայթաքեց, ընկավ ու
չկարողացավ ոտքի կանգնել: Ոտքը կոտրվել էր:
Ընկերը նրան շալակն առավ, մեծ դժվարությամբ տարավ հայրենի քաղաքը, հասցրեց տուն՝
կնոջ մոտ: Ու հրաժեշտ տվեց.
-Է՜հ, մնաս բարով, եղբա՛յր: Քանի կանք, դու մարդկանց քո ջրից պատմիր, ես՝ իմ շալակից:

Բ) Հնագիտական պեղումներից պարզվել է, որ մոտ վեց հազար տարի առաջ էլ աղավնիները
ծառայել են Ֆրանսիայի տարածքում բնակվող եվրոպացիներին:
Գիտնականները փորձերով պարզել են, որ աղավնիներն օժտված են հիանալի
հիշողությամբ:
Լարվածությունը թուլացնելու ամենահեշտ միջոցը հյուսելն է, որի ժամանակ մարդ
կենտրոնանում է թելի ու նախշի վրա՝ կամաց-կամաց կտրվելով իրեն անհանգստացող
մտքից: Ամերիկյան մի համալսարանի հոգեբանները պարզել են, որ մարդու
ստորագրության չափն արտահայտում է նրա հոգեկան վիճակը:

ընկեր-անձնանիշ, շնչավոր, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, -ոջ հոլովման

անապատով-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, գործիական հոլով, -ի հոլովման

ընկերներից-անձնանիշ, շնչավոր, հասարակ, նյութական, հոգնակի թիվ, բացառական հոլով, -ի հոլովման

ծարավից-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, վերացական, եզակի թիվ, բացառական հոլով, -ի հոլովման

ջուր-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, -ի հոլովման

ընկերոջը-անձնանիշ, շնչավոր, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, տրական հոլով, -ոջ հոլովման

Աղետյալը-անձնանիշ, շնչավոր, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, -ի հոլովման

շնչում-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, վերացական, եզակի թիվ, ներգոյական հոլով, -ի հոլովման

քարավան-անձնանիշ, շնչավոր, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, -ի հոլովման

Մարդիկ-անձնանիշ, շնչավոր, հասարակ, նյութական, հոգնակի թիվ, ուղղական հոլով, -անց հոլովման

տղային-անձնանիշ, շնչավոր, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, տրական հոլով, -ի հոլովման

նրան-անձնանիշ, շնչավոր, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, տրական հոլով, -ց հոլովման

Տղան-անձնանիշ, շնչավոր, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, -ի հոլովման

ճամփան-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, հայցական հոլով, -ի հոլովման

կածանով-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, գործիական հոլով, -ի հոլովման

ընկերը-անձնանիշ, շնչավոր, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, -ոջ հոլովման

ոտքի-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, սեռական հոլով, -ի հոլովման

Ոտքը-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, -ի հոլովման

շալակն-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, հայցական հոլով, -ի հոլովման

դժվարությամբ-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, գործիական հոլով, -ն հոլովման

քաղաքը-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, -ի հոլովման

տուն-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, -ա հոլովման

կնոջ-անձնանիշ, շնչավոր, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, սեռական հոլով, -ոջ հոլովման

եղբա՛յր-անձնանիշ, շնչավոր, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, -որ հոլովման

մարդկանց-անձնանիշ, շնչավոր, հասարակ, նյութական, հոգնակի թիվ, սեռական հոլով, -անց հոլովման

ջրից-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, նյութական, բացառական հոլով, -ի հոլովման

ես-անձնանիշ, շնչավոր, հասարակ, նյութական, ուղղական հոլով, -ինձ հոլովման

շալակից-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, նյութական, բացառական հոլով, -ի հոլովման