Русский Домашнее задание

Обзор проекта

Данный проект, осуществляемый силами учеников 7-ых,8-ых классов, направлен на создание карты памятников школы ” Мхитар Себастаци”.

Цели

Создать информационную страничку в интернете с описанием и указанием на карте памятников школы

Овладеть лексикой и грамматическими конструкциями, необходимыми для описания памятников.

Конечные результаты обучения

Ученик знает:

Необходимую лексику и грамматические конструкции для описания памятников;

Умеет использовать технологии создания карты с указанием места (Гугл-карты);

Умеет описывать объекты;

Умеет представлять информацию;

Умеет работать в команде;

Умеет сохранять информацию в нужном формате (презентация, блог)

«Սասնալանջ կամ Մհերի դուռ» քանդակագործության փառատոնի շրջանակում, Մայր դպրոցի փառատոնային պուրակում աշխատում է Լևոն Հարությունյանը։ Նրա ստեղծած քանդակը բաղկացած է լինելու մերգելից և քարից։ Լևոնը մի կերպար է քանդակում, որը «Սասնա Ծռեր» էպոսի շարունակությունն է ենթադրում։

Նյութի աղբյուր՝  Քանդակի դպրոցի բլոգ:

“Сараландж или дверь Мхера” в рамках фестиваля скульптур в Майр школе в фестивальном парке работает Левон Харутюнян. Им созданная скульптура будет из мрамора и камня. Левон делает образ, который из “Сасна Тсрер”. Эта скульптура предлагает продолжение эпоса.

Источник материала: из блога школы скульптур

«Էպոս» մետաղական քանդակի հանդիսավոր նորամուտը Սասնալանջում, հուլիսի 20-ին, ժամը՝ 12.00
Քանդակի հեղինակ՝  Գրիգոր Մանուկյան
Եռակցող՝ Խաչիկ Թոսունյան
Իրականացումը՝ «Սասնա ծռեր» փառատոնային նախագծով:
Նյութը՝  Քանդակի դպրոցի բլոգից

У “Эпос” металлической скульптуры 20-ого июля, в 12:00 будет торжественное открытие.

Автор скульптуры: Григор Манукян

Сварщик: Хачик Тосунян

Реализация: “Сасна тсрер” фестивальный проект

Материал: из блога школы скульптур

А вот и другие скульптуры.

Հայոց լեզու Դասարանական աշխատանք

  • Ընթերցում ենք տեքստը:
    1. Առանձնացնում տեքստում հանդիպած գոյականները:
    2. Յուրաքանչյուր գոյականի դիմաց նշում ենք տեսակները, թիվը, հոլովը, հոլովումը:
      • Օրինակ՝ ընկեր-անձնանիշ, շնչավոր, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, -ոջ հոլովման (հոլովումը գտնելու համար բառը դարձնում ենք սեռական հոլովի):

Ա) Երկու ընկեր անապատով գնում էին:
Ընկերներից մեկը ծարավից թուլացավ, ընկավ: Իսկ մյուսը, որի մոտ ջուր կար, ոչ օգնեց
ընկերոջը, ոչ էլ նույնիսկ ջուր տվեց: Թողեց, հեռացավ: Աղետյալը վերջին շնչում ընկած
մնաց:
Բարեբախտաբար եկավ մի քարավան, հասավ այդտեղ: Մարդիկ կիսամեռ տղային գտան,
ջուր տվեցին ու նրան ուշքի բերեցին:
Տղան, նորից առույգացած, շարունակեց ճամփան:
Գնա՜ց, գնա՜ց, հասավ ընկերոջը: Բան չասաց, լուռումունջ շարունակեց ճամփան:
Երբ լեռնոտ մի կածանով էին անցնում, ջուր չտվող ընկերը սայթաքեց, ընկավ ու
չկարողացավ ոտքի կանգնել: Ոտքը կոտրվել էր:
Ընկերը նրան շալակն առավ, մեծ դժվարությամբ տարավ հայրենի քաղաքը, հասցրեց տուն՝
կնոջ մոտ: Ու հրաժեշտ տվեց.
-Է՜հ, մնաս բարով, եղբա՛յր: Քանի կանք, դու մարդկանց քո ջրից պատմիր, ես՝ իմ շալակից:

Բ) Հնագիտական պեղումներից պարզվել է, որ մոտ վեց հազար տարի առաջ էլ աղավնիները
ծառայել են Ֆրանսիայի տարածքում բնակվող եվրոպացիներին:
Գիտնականները փորձերով պարզել են, որ աղավնիներն օժտված են հիանալի
հիշողությամբ:
Լարվածությունը թուլացնելու ամենահեշտ միջոցը հյուսելն է, որի ժամանակ մարդ
կենտրոնանում է թելի ու նախշի վրա՝ կամաց-կամաց կտրվելով իրեն անհանգստացող
մտքից: Ամերիկյան մի համալսարանի հոգեբանները պարզել են, որ մարդու
ստորագրության չափն արտահայտում է նրա հոգեկան վիճակը:

ընկեր-անձնանիշ, շնչավոր, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, -ոջ հոլովման

անապատով-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, գործիական հոլովման

ընկերներից-անձնանիշ, շնչավոր, հասարակ, նյութական, հոգնակի թիվ, բացառական հոլովման

ծարավից-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, վերացական, եզակի թիվ, բացառական հոլովման

ջուր-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, ուղղական հոլովման, -ի

ընկերոջը-անձնանիշ, շնչավոր, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, տրական հոլովման

ջուր-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, հայցական հոլովման, -ի

աղետյալը-անձնանիշ, շնչավոր, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, հայցական հոլովման