Գրականություն

 1. Կարդում ենք տեքստը և կետադրում:
  • Ձմեռն իր հետ բերեց ինձ համար երեք կախարդական երազանքներ Առաջին երազանքս գուցե անհնարին է Այն է որ մեծ աշխարհը ձյան մաքրությունն ունենա մարդիկ ջերմացնեն միմյանց խնդիրները չլուծեն ստով մութ ու դաժան ճանապարհներով Երկրորդ երազանքս ավելի գեղեցիկ է Ուզում եմ որ վերանա աշխարհի ցավ ու տանջանք բերող ամեն հիվանդություն դիմակներն այլևս չքողարկեն մարդկային սիրուն ժպիտները ոչ մի պատճառ էլ չհեռացնի սրտերը Երրորդ երազանքը ես արդեն հազար անգամ պահել եմ բայց նորից կպահեմ Այս երազանքը իմ կյանքի օրերին եմ ես նվիրում Թող լուսավոր լինեն ապրածս օրերը թող լի լինեն ընկերներիս աշխարհը պարուրող ջերմությամբ Ընկերն է այն էակը որ դժվար պահին միշտ կհասնի քեզ կօգնի Այսքանն եմ ուզում

Ձմեռն իր հետ բերեց ինձ համար երեք կախարդական երազանքներ: Առաջին երազանքս գուցե անհնարին է: Այն է, որ մեծ աշխարհը ձյան մաքրությունն ունենա, մարդիկ ջերմացնեն միմյանց, խնդիրները չլուծեն ստով, մութ ու դաժան ճանապարհներով: Երկրորդ երազանքս ավելի գեղեցիկ է: Ուզում եմ որ վերանա աշխարհի ցավ ու տանջանք բերող ամեն հիվանդություն, դիմակներն այլևս չքողարկեն մարդկային սիրուն ժպիտները, ոչ մի պատճառ էլ չհեռացնի սրտերը: Երրորդ երազանքը ես արդեն հազար անգամ պահել եմ, բայց նորից կպահեմ: Այս երազանքը իմ կյանքի օրերին եմ ես նվիրում: Թող լուսավոր լինեն ապրածս օրերը, թող լի լինեն ընկերներիս աշխարհը պարուրող ջերմությամբ: Ընկերն է այն էակը, որ դժվար պահին միշտ կհասնի, քեզ կօգնի: Այսքանն եմ ուզում:

2. Տեքստից հանում ենք գոյականները, ածականները, թվականները, դերանունները և հերթով բնութագրում, օրինակ՝

սարին-գոյական՝ հասարակ, իրանիշ, անշունչ, նյութական, եզակի թիվ, տրական հոլով, ի արտաքին հոլովման, որոշյալ առում, կազմությամբ՝ պարզ

գեղեցկագույն-ածական՝ որակական, գերադրական աստիճան, կազմությամբ՝ ածանցավոր

քսանական-թվական՝ բաշխական, կազմությամբ՝ ածանցավոր

իրեն-դերանուն՝ անձնական, երրորդ շարքի, եզակի թիվ, հայցական հոլով

ԳՈՅԱԿԱՆ

Զմեռը-հասարակ, իրանիշ, անշունչ, նյութական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, -ի արտաքին հոլովման, որոշյալ առում, կազմությամբ՝ պարզ

երազանքներ-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, վերացական, հոգնակի թիվ, հայցական հոլով, -ի արտաքին հոլովման, անորոշ առում

երազանքս-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, վերացական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, -ի արտաքին հոլովման, որոշյալ առում

աշխարհը-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, -ի արտաքին հոլովման, որոշյալ առում, պարզ

ձյան-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, սեռական հոլով, -ա ներքին հոլովման, անորոշ առում, պարզ

մաքրությունն-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, վերացական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, -ա ներքին հոլովման, որոշյալ առում, ածանցավոր

մարդիկ-անձնանիշ, շնչավոր, հասարակ, նյութական, հոգնակի թիվ, ուղղական հոլով, -ու արտաքին հոլովման, անորոշ առում

խնդիրները-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, վերացական, հոգնակի թիվ, հայցական հոլով, -ի արտաքին հոլովման, որոշյալ առում

ստով-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, վերացական, եզակի թիվ, գործիական հոլով, -ի արտաքին հոլովման, առում չունի, պարզ

ճանապարհներով-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, նյութական, հոգնակի թիվ, գործիական հոլով, -ի արտաքին հոլովման, առում չունի

աշխարհի-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, սեռական հոլով, -ի արտաքին հոլովման, առում չունի, պարզ

ցավ-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, վերացական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, -ի արտաքին հոլով, անորոշ առում, պարզ

տանջանք-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, վերացական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, -ի արտաքին հոլովման, անորոշ առում

հիվանդություն-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, վերացական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, -ա ներքին հոլովման, անորոշ առում, ածանցավոր

դիմակներն-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, նյութական, հոգնակի թիվ, ուղղական հոլով, -ի արտաքին հոլովման, որոշյալ առում

ժպիտները-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, վերացական, հոգնակի թիվ, հայցական հոլով, -ի արտաքին հոլովման, որոշյալ առում

պատճառ-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, վերացական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, -ի արտաքին հոլովման, անորոշ առում

սրտերը-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, նյութական, հոգնակի թիվ, հայցական հոլով, -ի արտաքին հոլովման, որոշյալ առում, պարզ

երազանքը-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, վերացական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, -ի արտաքին հոլովման, որոշյալ առում

կյանքի-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, վերացական, եզակի թիվ, սեռական հոլով, -ի արտաքին հոլովման, առում չունի, պարզ

օրերին-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, վերացական, հոգնակի թիվ, տրական հոլով, -ի արտաքին հոլովման, անորոշ առում, պարզ

օրերը-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, վերացական, հոգնակի թիվ, ուղղական հոլով, -ի արտաքին հոլովման, որոշյալ առում, պարզ

ընկերներիս-անձնանիշ, շնչավոր, հասարակ, նյութական, հոգնակի թիվ, սեռական հոլով, -ոջ արտաքին հոլովման, որոշյալ առում, պարզ

աշխարհը-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, -ի արտաքին հոլովման, որոշյալ առում, պարզ

ջերմությամբ-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, վերացական, եզակի թիվ, գործիական հոլով, -ա ներքին հոլովման, անորոշ առում, ածանցավոր

ընկերն-անձնանիշ, շնչավոր, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, -ոջ արտաքին հոլովման, որոշյալ առում, պարզ

էակը-իրանիշ, շնչավոր, հասարակ, նյութական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, -ի արտաքին հոլովման, որոշյալ առում, պարզ

պահին-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, վերացական, եզակի թիվ, տրական հոլով, -ի արտաքին հոլովման, որոշյալ առում, պարզ

ԱԾԱԿԱՆ

կախարդական-հարաբերական, աստիճան չունի, ածանցավոր

անհնարին-որակական, դրական, ածանցավոր

մեծ-որակական, դրական, պարզ

մութ-որակական, դրական, պարզ

դաժան-որակական, դրական, պարզ

ավելի գեղեցիկ-որակական, բաղդատական, պարզ

մարդկային-հարաբերական, աստիճան չունի, ածանցավոր

սիրուն-որակական, դրական, պարզ

նորից-որակական, աստիճան չունի, պարզ

լուսավոր-հարաբերական, աստիճան չունի, ածանցավոր

ապրածս-որակական, աստիճան չունի, պարզ

լի-որակական, դրական, պարզ

դժվար-որակական, դրական, պարզ

միշտ-որակական, աստիճան չունի, պարզ

ԹՎԱԿԱՆ

երեք-քանակական, ածանցավոր

առաջին-դասական

երկրորդ-դասական, ածանցավոր

երրորդ-դասական, ածանցավոր

հազար-ածանցավոր, պարզ

ԴԵՐԱՆՈՒՆ

իր-անձնական, երրորդ շարք, եզակի թիվ, սեռական հոլով

ինձ-անձնական, առաջին շարք, եզակի թիվ, տրական հոլով

այն-ցուցական, երրորդ շարք, թիվ չունի, հոլով չունի

միմյանց-փոխադարձ, շարք չունի, թիվ չունի, հոլով չունի

ամեն-որոշյալ, շարք չունի, թիվ չունի, ուղղական հոլով

ոչ մի-ժխտական, շարք չունի, թիվ չունի, հոլով չունի

ես-անձնական, առաջին շարք, եզակի թիվ, ուղղական հոլով

այս-ցուցական, առաջին շարք, թիվ չունի, հոլով չունի

իմ-անձնական, առաջին շարք, եզակի թիվ, սեռական հոլով

որ-հարաբերական, շարք չունի, թիվ չունի, ուղղական հոլով

քեզ-անձնական, երկրորդ շարք, եզակի թիվ, հայցական հոլով

այսքան-ցուցական, առաջին շարք, թիվ չունի, ուղղական հոլով

3. Բլոգում առանձին վերնագրի տակ, առանձին նյութով գրում ենք «Իմ չորս ամիսը գրականության աշխարհում» թեմայով աշխատանք ու հղումը տեղադրում այստեղ՝ ներքևում: Վերնագրի տակ կարող ես գրել այս ամիսներին քեզ համար սիրելի դարձած ստեղծագործությունների մասին, գրել, թե որ ստեղծագործություններն ու ինչով են տպավորել, ինչն էր ամենահետաքրքիրը ուսումնասիրել, ինչ կցանկանաս հետո ուսումնասիրել և այլն:

Իմ չորս ամիսը գրականության աշխարհում

Իմ չորս ամիսը գրականության աշխարհում

Այս չորս ամիսները գրականության շնորհիվ շատ հետաքրքիր էին անցել։ Մենք շատ ստեղծագործություններ կարդացինք և խոր ուսումնասիրեցինք։ Ես շատ բան իմացա անցյալի մասին, քանի որ ստեղծագործությունները վաղուց էին գրվել։ Նաև շատ բան իմացա գրողների, կյանքի մասին։ Մենք ունեցել ենք շատ հետաքրքիր նախագծեր և դասեր։ Մենք դասերի ժամանակ ամեն ինչ քննարկում էինք։ Ամանորին մեր ուսուցչուհին (ամենալավ ուսուցչուհին) մեզ հետաքրքիր նախագծեր է պատրաստում։ Իսկ այս տարի մենք քվեստ էինք ունեցել։ Այդ քվեստը շա՜տ լավն էր։ Մեզ ամեն օր ուղարկում էին այդպես ասած հանելուկներ, որոնք մենք պետք է լուծեինք և գտնեինք թղթիկի տիրոջը և գաղտնաբառը, որի միջոցով տիրոջից թղթիկը շահում էինք։ Այդ քվեստի շնորհիվ մեր դասարանը ավելի մոտիկացավ և ավելի ընկերացավ։ Այդ քվեստը շատ հետաքրքիր էր և ուրախ եմ, որ մեր ուսուցչուհին այդպիսի հրաշալի միտք էր իրագործել։ Այս տարին դպրոցում շատ լավ անցավ, քանի որ մենք շատ նոր և հետաքրիր առարկաներ անցանք, այդ թվում նաև գրականությունը։ Հուսով եմ մյուս տարիները դպրոցում նույնպես հետաքրքիր և զվարճալի կանցնեն։

Русский Проект

НОВЫЙ ГОД НАОБОРОТ

Обзор проекта

Новый год – время сказки и волшебства. И в это время особенно хочется, чтобы каждый житель нашей планеты ощутил эту атмосферу и поверил в чудо.

Данный проект, осуществляемый силами учеников 7-ого класса, направлен на выявления творческого подхода учеников к собственной выдумке какого-либо текста.

Цели

 • развить умение использовать русский язык
 • понять структуру сказок, узнать их особенности, непосредственно участвуя в их создании
 • обогатить лексический запас

Задачи

• формирование и развитие умения чётко и правильно формулировать свои мысли
• умение организовать взаимосвязь своих знаний и упорядочить их
• создать собственную волшебнуюйсказку

Материал урока

 1. Отправляемся в гости
  Дом Деда Мороза
  Что нового вы узнали?
  Что вы увидели?

2. Прочитайте текст.

Один раз в сто лет самый добрый из всех стариков, Дед Мороз, в ночь под Новый год приносит семь волшебных красок и дарит их мальчику или девочке. Этими красками можно нарисовать все что захочешь, и нарисованное оживет. Нарисуй корабль и плыви на нем.
Можно нарисовать ракету и лететь на ней к звездам. Можно нарисовать стул и сесть на него. Волшебными красками можно нарисовать даже мыло и потом мыться им. Поэтому Дед Мороз приносит волшебные краски самому доброму из всех детей. И это понятно. Если такие краски попадут к злому человеку, он может
сделать много плохого. Он может, например, нарисовать человеку второй нос, и у человека будет два носа.
Поэтому Дед Мороз очень долго проверяет сердца детей, а потом выбирает, кому из них подарить волшебные краски. Один раз Дед Мороз подарил волшебные краски самому доброму из всех добрых мальчиков. Мальчик очень обрадовался краскам и сразу начал рисовать для других. Он начал рисовать для других, потому
что был очень добрым. Он нарисовал бабушке теплый платок, маме –
красивое платье. Отцу он нарисовал охотничье ружье, слепому
мальчику нарисовал глаза, а своим товарищам – новую школу. Но
никто не мог использовать то, что он нарисовал. Платок для бабушки
был похож на тряпку для мытья пола, а платье, нарисованное для
мамы, было такое, что она не захотела даже его примерить. Глаза для
слепого были похожи на две голубые кляксы. А школа была такая,
что к ней боялись подойти близко.
И мальчик заплакал. Ему так хотелось сделать людей
счастливыми!… Но он не умел рисовать и только истратил краски зря.
Он плакал так громко, что его услышал Дед Мороз. Он услышал
мальчика и вернулся к нему. Дед Мороз положил перед мальчиком
новую коробку с красками.
– Только это, мой друг, простые краски, – сказал Дед Мороз. –
Но они могут стать волшебными, если ты этого захочешь.
Так сказал Дед Мороз и ушел. А мальчик задумался. Как же
сделать, чтобы краски стали волшебными и радовали людей?
И мальчик начал рисовать. Он рисовал весь день и весь вечер.
Он рисовал и на другой, и на третий день, и на четвертый.
Прошел год. Прошло два года. Прошло много-много лет.
Мальчик стал настоящим художником. Люди с удивлением и восхищением смотрели на его рисунки. Они радовались им и любовались
ими.
– Какие чудесные картины! Какие волшебные краски! –
говорили они, хотя краски были самыми обыкновенными.

3. Задание..

Как справляют Новый Год в разных странах (найдите самые удивительные)?

Швеция

В канун Нового года шведские дети проводят выборы Лючии – королевы света. Назначенная на этот пост девушка надевает платье белого цвета и корону, на которой закреплены зажженные свечи. Лючия угощает лакомствами домашних питомцев и одаривает детей. Праздник света сопровождается зажженными на улицах, а также в домах яркими огнями.

Франция

В преддверии 31 декабря французы украшают дом фигурками из дерева и глины. Дед Мороз во Франции откликается на имя Пер Ноэль и кладет детям подарки в обувь. Королем новогодней ночи становится ребенок, который получает праздничный пирог с запеченным внутри бобом.

Италия

Многим известно, что в Новый год итальянцы избавляются от старых вещей, выбрасывая их прямо в окна, согласно средневековым традициям. Этот обычай соблюдается не во всех крупных городах, в основном он жив в деревенской местности. 1 января жители Италии отправляются за проточной водой и несут ее домой, стараясь встретить сгорбившегося старика. По поверьям, это сулит удачу, в отличие от столкновения с детьми или монахами. Вместо Деда Мороза подарки в стране раздает летающая на метле Фея Бефана. Однако волшебный дедушка в Италии тоже есть, его имя – Баббо Натале. На празднике жители Апеннин едят чечевицу, орешки и виноград, которые являются символами здоровья, достатка и долгих лет жизни.

Непал

Непальцы вещи не выбрасывают, а сразу же сжигают в огне новогодних костров. С приходом утра жители Непала украшают себя узорами и начинают кружиться в танце и петь, отмечая праздник красок.


Какие новогодние традиции у вас в семье?

Мы наряжаем елку под новогоднюю музыку и украшаем все комнаты. Печем мандариновый кекс. Каждый год мы делаем игрушку для елки самостоятельно. Вообще игрушку мы делаем из тканей и пуха. Но на новый год мне подарили 3D ручку и я хочу сделать ею игрушку.


Выдумайте сказку наоборот

Каждый год в 31 июле люди украшали кактусы лампочками и фольгой. Это из за того, что у них бывает праздник. Называется Июльница. Люди были всегда хмурые и недовольные. И были на земле люди, которых звали воришки. Они имели одну работу. Им нужно было находить вещи других и отдавать назад. Но в Июльницу воришки кроме того, что находили и отдавали потерянные вещи они еще подарки ставили под стол. Подарки были хорошие и когда грустные люди забирали и смотрели на подарок, сразу же становились веселыми и праздновали Июльницу прекрасно.

Հանրահաշիվ Տնային աշխատանք

207, 187, 175

ա) (x+2y)(x-2y)=x2-(2y)2=x2-4y2

բ) (2a+b)(2a-b)=(2a)2-b2=4a2-b2

գ) (3m−n)(3m+n)=(3m)2-n2=9m2-n2

դ) (p−7q)(7q+p)=p2-(7q)2=p2-49q2

ե) (2a − 3b)(2a + 3b)=(2a)2-(3b)2=4a2-9b2

զ) (5x + 4y)(4y − 5x)=(5x)2-(4y)2=25x2-16y2

է) (4p − 1)(1 + 4p)=(4p)2-1=16p2-1

ը) (5m + 8n)(8n − 5m)=(5m)2-(8n)2=25m2-64n2

թ) (4y − 7x)(7x + 4y)=(4y)2-(7x)2=16y2-49x2

ժ) (11a − 13b)(11a + 13b)=(11a)2-(13b)2=121a2-169b2

ա) a2-2ab+b2=(a-b)2

բ) 4x2-4xy+4y2=(2x-y)2

գ) 9m2-6m+1=(3m-1)2

դ) 25-30c+9c2=(5-3c)2

ե) 16p2-56pq+49q2=(4p-7q)2

զ) 100a2+25b2-100ab=(10a-5b)2

է) x4-6x2y+9y2=(x2-3y)2

ը) 16+9x6-24x3=(4-3x3)2

ա) x2+2xy+y2=(x+y)2

բ) a2+4ab+4b2=(a+2b)2

գ) 9m2+6mn+n2=(3m+n)2

դ) 16p2+40pq+25q2=(4p+5q)2

ե) x2+2x+1=(x+1)2

զ) 9+6a+a2=(3+a)2

է) 16+8p+p2=(4+p)2

ը) 4m2+9n2+12mn=(2m+3n)2

թ) x4+2x2y3+y6=(x2+y3)2

ժ) a6+2a3b3+b6=(a3+b3)2

Հայոց լեզու Դասարանական աշխատանք

Փոխադարձ և ժխտական դերանուններ

Երկրաչափություն Տնային աշխատանք

152,154,156

ա) Քանի որ եռանկյան երկու կողմերը իրար հավասար են՝ AB=CD, BD=AC

Ըստ III հայտանիշի անկյուններն իրար հավասար են։

<CAD=<ADB

բ)

ա) Քանի որ եռանկյան երկու կողմերը իրար հավասար են՝ AB=CD, BD=AC

Ըստ III հայտանիշի անկյուններն իրար հավասար են։

<BAC=<CDB

AM=A1M1

MC=M1C1

BC=B1C1

ΔABC=ΔA1B1C1

AO=OB

DO=OC

Ըստ III հայտանիշի անկյուններն իրար հավասար են։

Քանի որ միջնագիծը կիսում է երկու հավասար մասերի, ապա DC կիսվում է և DO=OC

Երկրաչափություն Դասարանական աշխատանք

BC = AD

AB = CD

AC ընհանուր կողմ է

Ըստ III հայտանիշի եռանկյունները հավասար են։ Եթե կողմերը հավասար են հետևաբար անկյունները նույնպես հավասար են։

<B = <D

AB=CD

AD=BC

BE-ն ABC անկյան կիսորդն է

DF-ի ADC անկյան կիսորդն է

ա) Հայտնի է, որ AB=CD, AD=BC, իսկ AC-ն ընհանուր է:

Ըստ երրորդ հայտանիշի հասկացանք, որ ΔCDA=ΔCBA

Եթե կողմերը հավասար են հետևաբար անկյունները նույնպես հավասար են։

Եռանկյան կիսորդը անկյունը բաժանում է երկու հավասար անկյունների, հետևաբար <ABE=ADF

բ) AB=CD

Պարզել ենք, որ ΔCDA=ΔCBA

Հետևաբար` <A=<C, <B=<D

Ըստ III հայտանիշի կարող ենք ասել, որ ΔABE=ΔCDF

AB=A1B1

BD=B1D1

AD=A1D1

Ըստ եռանկյան երրորդ հայտանիշի կարող ենք ասել, որ եռանկյուն ΔABD = ΔA1B1D1

<A բաժանված է երկու հավասար անկյունների

<A=<A1

<C1=<C

AC=A1C1

Ըստ երկրորդ հայտանիշի կարող ենք ասել, որ ΔACD=ΔA1C1D1

Եթե բոլոր եռանկյան կողմերը իրար հավասար են հետևաբար եռանկյունները հավասար են։

Հայոց լեզու Տնային աշխատանք

Նախադասությունների մեջ գտնել և մգեցնել դերանունները՝ փակագծերում նշելով տեսակը՝ անձնական, ցուցական, հարցական, հարաբերական, որոշյալ կամ անորոշ:

 • Ինձ (անձնական) համար կարևորը երազանքն է, որ տանում է մեզ (անձնական) առաջ ու օգնում հաղթահարել բոլոր (որոշյալ) պատնեշները:
 • Ամեն մեկը (որոշյալ) կարևոր էր համարում իր (անձնական) տեսակետը առաջ տանել՝ չլսելով միևնույն (ցուցական) արդարացումները:
 • Նրան (անձնական) հարգում եմ այնքան (ցուցական), որքան (հարաբերական) ամեն ոք (որոշյալ) կհարգի իրեն (անձնական) աջակցողին:
 • Սենյակում ինչ-որ (անորոշ) շշուկներ էին լսվում. սա (ցուցական) նրա (անձնական) վերադարձի մասին էր հուշում:
 • Որքա՞ն ես (հարցական) մտածել մեզ (անձնական) օգնելու մասին. դժվա՞ր էր այդ (ցուցական) որոշումը կայացնելը:

Русский Домашнее задание

Найдите армянскую притчу, которая вам нравится и переведите его на русский язык

ԴՐԱԽՏԸ ԵՎ ԳԵՂՋՈՒԿ ՄԱՐԴԸ
Մի գեղջուկ մարդ աղը շալակին բարձրանում էր դժվար սարով, և տոթ ժամանակ էր: Եվ շատ հոգնեց մարդը և, բեռը վայր դնելով, սկսեց բամբասել Ադամին ու Եվային, թե ինչո՞ւ նրանք անհամբերությամբ դուրս եկան դրախտից։ Եվ իսկույն երևաց հրեշտակը և նրան ասաց.

– Եթե քեզ դրախտ տանեմ, դա կհամբերե՞ս։

Եվ գեղջուկն ասաց.

– Ե՞րբ կլինի այդ։

Եվ հանկարծ քուն իջավ նրա վրա և տեսավ, որ դրախտն է ընկել և շատ ուրախացավ։ Եվ ապա տեսավ, որ դրախտի մեջ մարդիկ կտրատում էին դեռաբույս ծառերը և չհամբերելով ասաց.

– Այդ ի՞նչ մարդիկ եք, որ չոր ծառերը թողած, կտրատում եք կանաչ ծառերը։

Եվ աչքերը բաց արեց, տեսավ, որ դարձյալ նստել է աղի բեռան մոտ և սկսեց դառն արտասվել։ Եվ գեղջուկ մարդը նորից տեսավ հրեշտակին և ասաց.

– Այլևս չե՛մ խոսի։

Եվ նա նորից դրախտ ընկավ և տեսավ, որ մարդիկ կտրած ճյուղերը և փայտը շալակ են կապել և չեն կարողանում շալակել, բայց դեռ դարսում են ճյուղ և փայտ։ Եվ չհամբերեց և ասաց.

– Ո՜վ անխելքներ, թեթևացրեք ձեր բեռը, որ կարողանաք շալակել:

Եվ գեղջուկ մարդը նորից զարթնեց դժվար սարի վրա և սկսեց արտասվել, և հրեշտակը երրորդ անգամ նրան դրախտ տարավ։ Եվ նա տեսավ մի մեծ քար, որից կապել էին տասներկու լուծ եզ, և ամեն մեկը յուր կողմն էր քաշում, և քարը չէր շարժվում։ Եվ մարդը դարձյալ չհամբերեց և կանչեց.

– Ո՜վ հիմարներ, մի կողմի վրա քաշեք և միասին քաշեք, որ քարը տեղից շարժեք…

Եվ գեղջուկ մարդն ասաց, «Լավ է, ես իմ աղը շալակեմ»։ Եվ բարձրացավ դժվար սարով։

РАЙ И СЕЛЯНИН

Один селянин таща соль поднимался по сложной горе и душное время было. И очень устал селянин и поставив груз на землю начал сплетничать Адаму и Еве, что почему они с нетерпением вышли из рая. И сразу же виднеется ангел и сказал ему.

-Если отведу тебя в рай потерпишь?

И селянин сказал.

-Когда это будет?

И вдруг сон пустился на него и он увидел, что рай пришел и он очень обрадовался. Затем увидел, что в раю люди разрезали неокрепшие деревья и с нетерпением сказал.

-Что вы за люди, что оставив засохшие деревья, режьте зеленые деревья.

И открыл глаза, увидел, что сидит у груза и начал горько плакать. И селянин снова увидел ангела и сказал.

-Больше не буду разговаривать!

И он снова попал в рай и увидел, что люди разреженные ветки и дерево завязали и не могут взвалить на спину, но еще раскладывают ветки и дерево. И с нетерпением сказал.

-Вы, безмозглые, облегчите свой груз, чтобы смогли взвалить на спину.

И селянин снова очнулся на сложной горе и начал плакать и ангел в третий раз его отправил в рай. И он увидел большой камень, от которых были связаны двенадцать запряженных волов и каждый тянул в разные стороны и камень не двигался. И человек снова не вытерпел и сказал.

-Вы, дураки, в одну сторону тяните вместе, чтобы камень сдвинулся с места…

И селянин сказал, “Ладно, я свою соль буду таскать”. И поднялся по сложной горе.

Հանրահաշիվ Դասարանական աշխատանք

Դասարանում՝ 169,182, 206

ա) (m+n)2=m2+2mn+n2

(m+n)2=(m+n)(m+n)=m2+mn+mn+n2=m2+2mn+n2

բ) (2+x)2=4+4x+x2

(2+x)2=(2+x)(2+x)=4+2x+2x+x2=4+4x+x2

գ) (y+4)2=y2+8y+16

(y+4)2=(y+4)(y+4)=y2+4y+4y+16=y2+8y+16

դ) (1+p)2=1+2p+p2

(1+p)2=(1+p)(1+p)=1+p+p+p2=1+2p+p2

ե) (2x+1)2=4x2+4x+1

(2x+1)2=(2x+1)(2x+1)=4x2+2x+2x+1=4x2+4x+1

զ) (2+3a)2=4+12a+9a2

(2+3a)2=(2+3a)(2+3a)=4+6a+6a+9a2=4+12a+9a2

է) (3m+5n)2=9m2+30mn+25n2

(3m+5n)2=(3m+5n)(3m+5n)=9m2+15mn+15mn+25n2=9m2+30mn+25n2

ը) (3x+4y)2=9x2+24xy+16y2

(3x+4y)2=(3x+4y)(3x+4y)=9x2+12xy+12xy+16y2=9x2+24xy+16y2