Հայոց լեզու Տնային աշխատանք

Ընթերցի՛ր նախադասությունները, գտի՛ր՝ ածականներն ինչով են իրար նման, ինչպես են գործածվել: Մի քանի օրինակ էլ դու կավելացնես:

  • Քո փնտրած բարակները կողքի գրադարակում են:
  • Գեղեցիկով հիանում էր, կեղծավորից՝ խորշում:
  • Հաստատ որոշել եմ, որ արծաթյան եմ գնում:
  • Սևը մռայլ գույն է, բայց շատերն են սիրում:

Նման են նրանով, որ գործածվել են որպես գոյական։

Երկնքի կապույտը այսօր շատ պայծառ է։

Ծովի կանաչը շատ գեղեցիկ է։

Ձյան ճերմակը կուրացնում է։

Փողոցում կանգնած էր երկու մեքենա։ Փչացածը ձախինն էր։

Русский Домашнее задание

Я никогда не бываю так занят, как в часы своего досуга.

1. Прочитайте текст.

5. Найдите в тексте все степени сравнения

Но ведь Бородино — это реально, это интереснее, чем в виртуальных играх бороться.

И победить в них не легче, чем в футболе.

Между прочим, сейчас российские геймеры одни из лучших в мире.

Ну и важнейшее дело — найти какой-нибудь реферат или сочинение по литературе.

6 Найдите подходящие по смыслу слова

а)

Нью-Йорк — самый большой город в мире.

Байкал — самое глубокое озеро в мире.

Шекспир — самый лучший писатель в мире.

Эверест — самая высокая гора в мире.

б)

Нью-Йорк — крупнейший город в мире.

Байкал — глубочайшее озеро в мире.

Шекспир — великолепнейший писатель в мире.

Эверест — высочайшая гора в мире.

в)

Кит — самое большое животное в мире.

Жираф — самое длинное животное в мире.

Сахара — самое сухое место на земле.

Հանրահաշիվ Դասարանական և Տնային աշխատանքներ

ա) (a+1)(a+1)=a2+a+a+1=a2+2a+1

բ) (x+1)(x+2)=x2+2x+x+2=x2+3x+2

գ) (2+y)(y+3)=2y+6+y2+3y

դ) (a+b)(a+b)=a2+ab+ba+b2=a2+2ab+b2

ե) (1+x)(1-x)=1+x+x-x

զ) (a-2)(3-a)=3a-a2-6+2a

է) (x-y)(x+y)=x2+xy-xy-y2=x2-y2

ը) (a-b)(a-b)=a2-ab-ab+b2=a2-2ab+b2

թ) (2a+b)(a+2b)=2a2+4ab+ab+2b2=2a2+5ab+2b2

ժ) (3x+2y)(3x+2y)=9x2+6xy+6xy+4y2=9x2+12xy+4y2

ա) (5m + 7n)(2n + 4m)=10mn+20m2+14n2+28mn=20m2+38mn+14n2

բ) (12a + b)(3a + 5b)=36a2+60ab+3ab+5b2=36a2+63ab+5b2

գ) (2x − 3y)(2x + 3y)=4x2+6xy-6xy-6y2=4x2-6y2

դ) (5m − 2n)(3n − 5m)=15mn-25m2-6n2+10mn=25m2-25mn+6n2

ե)(-а – b)(2a – 3b) = -2a2 + 3ab – 2ab + 3b2 = -2a2 + ab + 3b2

զ)(-7x – 4y)(-5x + 7y) = -35x2 – 49xy + 20xy – 28y2 = -35x2 – 29xy – 28y2

է)(a2 + b2)(a2 + b2) = a4 + a2b2 + a2b2 + b4 = a4 + 2a2b2 + b4

ը)(mn3 – m2)(m – 1) = m2n3 – mn3 – m3 + m2

թ)(2x2 – y2)(y2 + 2x3) = 2x2y2 + 4x5 – y4 + 2x3y2

ժ) (xy2+3a2)(3xy+a3)=3x2y3+a3xy2+9a2xy+3a5