Երկրաչափություն Տնային աշխատանք

152,154,156

ա) Քանի որ եռանկյան երկու կողմերը իրար հավասար են՝ AB=CD, BD=AC

Ըստ III հայտանիշի անկյուններն իրար հավասար են։

<CAD=<ADB

բ)

ա) Քանի որ եռանկյան երկու կողմերը իրար հավասար են՝ AB=CD, BD=AC

Ըստ III հայտանիշի անկյուններն իրար հավասար են։

<BAC=<CDB

AM=A1M1

MC=M1C1

BC=B1C1

ΔABC=ΔA1B1C1

AO=OB

DO=OC

Ըստ III հայտանիշի անկյուններն իրար հավասար են։

Քանի որ միջնագիծը կիսում է երկու հավասար մասերի, ապա DC կիսվում է և DO=OC

Երկրաչափություն Դասարանական աշխատանք

BC = AD

AB = CD

AC ընհանուր կողմ է

Ըստ III հայտանիշի եռանկյունները հավասար են։ Եթե կողմերը հավասար են հետևաբար անկյունները նույնպես հավասար են։

<B = <D

AB=CD

AD=BC

BE-ն ABC անկյան կիսորդն է

DF-ի ADC անկյան կիսորդն է

ա) Հայտնի է, որ AB=CD, AD=BC, իսկ AC-ն ընհանուր է:

Ըստ երրորդ հայտանիշի հասկացանք, որ ΔCDA=ΔCBA

Եթե կողմերը հավասար են հետևաբար անկյունները նույնպես հավասար են։

Եռանկյան կիսորդը անկյունը բաժանում է երկու հավասար անկյունների, հետևաբար <ABE=ADF

բ) AB=CD

Պարզել ենք, որ ΔCDA=ΔCBA

Հետևաբար` <A=<C, <B=<D

Ըստ III հայտանիշի կարող ենք ասել, որ ΔABE=ΔCDF

AB=A1B1

BD=B1D1

AD=A1D1

Ըստ եռանկյան երրորդ հայտանիշի կարող ենք ասել, որ եռանկյուն ΔABD = ΔA1B1D1

<A բաժանված է երկու հավասար անկյունների

<A=<A1

<C1=<C

AC=A1C1

Ըստ երկրորդ հայտանիշի կարող ենք ասել, որ ΔACD=ΔA1C1D1

Եթե բոլոր եռանկյան կողմերը իրար հավասար են հետևաբար եռանկյունները հավասար են։

Հայոց լեզու Տնային աշխատանք

Նախադասությունների մեջ գտնել և մգեցնել դերանունները՝ փակագծերում նշելով տեսակը՝ անձնական, ցուցական, հարցական, հարաբերական, որոշյալ կամ անորոշ:

  • Ինձ (անձնական) համար կարևորը երազանքն է, որ տանում է մեզ (անձնական) առաջ ու օգնում հաղթահարել բոլոր (որոշյալ) պատնեշները:
  • Ամեն մեկը (որոշյալ) կարևոր էր համարում իր (անձնական) տեսակետը առաջ տանել՝ չլսելով միևնույն (ցուցական) արդարացումները:
  • Նրան (անձնական) հարգում եմ այնքան (ցուցական), որքան (հարաբերական) ամեն ոք (որոշյալ) կհարգի իրեն (անձնական) աջակցողին:
  • Սենյակում ինչ-որ (անորոշ) շշուկներ էին լսվում. սա (ցուցական) նրա (անձնական) վերադարձի մասին էր հուշում:
  • Որքա՞ն ես (հարցական) մտածել մեզ (անձնական) օգնելու մասին. դժվա՞ր էր այդ (ցուցական) որոշումը կայացնելը:

Русский Домашнее задание

Найдите армянскую притчу, которая вам нравится и переведите его на русский язык

ԴՐԱԽՏԸ ԵՎ ԳԵՂՋՈՒԿ ՄԱՐԴԸ
Մի գեղջուկ մարդ աղը շալակին բարձրանում էր դժվար սարով, և տոթ ժամանակ էր: Եվ շատ հոգնեց մարդը և, բեռը վայր դնելով, սկսեց բամբասել Ադամին ու Եվային, թե ինչո՞ւ նրանք անհամբերությամբ դուրս եկան դրախտից։ Եվ իսկույն երևաց հրեշտակը և նրան ասաց.

– Եթե քեզ դրախտ տանեմ, դա կհամբերե՞ս։

Եվ գեղջուկն ասաց.

– Ե՞րբ կլինի այդ։

Եվ հանկարծ քուն իջավ նրա վրա և տեսավ, որ դրախտն է ընկել և շատ ուրախացավ։ Եվ ապա տեսավ, որ դրախտի մեջ մարդիկ կտրատում էին դեռաբույս ծառերը և չհամբերելով ասաց.

– Այդ ի՞նչ մարդիկ եք, որ չոր ծառերը թողած, կտրատում եք կանաչ ծառերը։

Եվ աչքերը բաց արեց, տեսավ, որ դարձյալ նստել է աղի բեռան մոտ և սկսեց դառն արտասվել։ Եվ գեղջուկ մարդը նորից տեսավ հրեշտակին և ասաց.

– Այլևս չե՛մ խոսի։

Եվ նա նորից դրախտ ընկավ և տեսավ, որ մարդիկ կտրած ճյուղերը և փայտը շալակ են կապել և չեն կարողանում շալակել, բայց դեռ դարսում են ճյուղ և փայտ։ Եվ չհամբերեց և ասաց.

– Ո՜վ անխելքներ, թեթևացրեք ձեր բեռը, որ կարողանաք շալակել:

Եվ գեղջուկ մարդը նորից զարթնեց դժվար սարի վրա և սկսեց արտասվել, և հրեշտակը երրորդ անգամ նրան դրախտ տարավ։ Եվ նա տեսավ մի մեծ քար, որից կապել էին տասներկու լուծ եզ, և ամեն մեկը յուր կողմն էր քաշում, և քարը չէր շարժվում։ Եվ մարդը դարձյալ չհամբերեց և կանչեց.

– Ո՜վ հիմարներ, մի կողմի վրա քաշեք և միասին քաշեք, որ քարը տեղից շարժեք…

Եվ գեղջուկ մարդն ասաց, «Լավ է, ես իմ աղը շալակեմ»։ Եվ բարձրացավ դժվար սարով։

РАЙ И СЕЛЯНИН

Один селянин таща соль поднимался по сложной горе и душное время было. И очень устал селянин и поставив груз на землю начал сплетничать Адаму и Еве, что почему они с нетерпением вышли из рая. И сразу же виднеется ангел и сказал ему.

-Если отведу тебя в рай потерпишь?

И селянин сказал.

-Когда это будет?

И вдруг сон пустился на него и он увидел, что рай пришел и он очень обрадовался. Затем увидел, что в раю люди разрезали неокрепшие деревья и с нетерпением сказал.

-Что вы за люди, что оставив засохшие деревья, режьте зеленые деревья.

И открыл глаза, увидел, что сидит у груза и начал горько плакать. И селянин снова увидел ангела и сказал.

-Больше не буду разговаривать!

И он снова попал в рай и увидел, что люди разреженные ветки и дерево завязали и не могут взвалить на спину, но еще раскладывают ветки и дерево. И с нетерпением сказал.

-Вы, безмозглые, облегчите свой груз, чтобы смогли взвалить на спину.

И селянин снова очнулся на сложной горе и начал плакать и ангел в третий раз его отправил в рай. И он увидел большой камень, от которых были связаны двенадцать запряженных волов и каждый тянул в разные стороны и камень не двигался. И человек снова не вытерпел и сказал.

-Вы, дураки, в одну сторону тяните вместе, чтобы камень сдвинулся с места…

И селянин сказал, “Ладно, я свою соль буду таскать”. И поднялся по сложной горе.

Հանրահաշիվ Դասարանական աշխատանք

Դասարանում՝ 169,182, 206

ա) (m+n)2=m2+2mn+n2

(m+n)2=(m+n)(m+n)=m2+mn+mn+n2=m2+2mn+n2

բ) (2+x)2=4+4x+x2

(2+x)2=(2+x)(2+x)=4+2x+2x+x2=4+4x+x2

գ) (y+4)2=y2+8y+16

(y+4)2=(y+4)(y+4)=y2+4y+4y+16=y2+8y+16

դ) (1+p)2=1+2p+p2

(1+p)2=(1+p)(1+p)=1+p+p+p2=1+2p+p2

ե) (2x+1)2=4x2+4x+1

(2x+1)2=(2x+1)(2x+1)=4x2+2x+2x+1=4x2+4x+1

զ) (2+3a)2=4+12a+9a2

(2+3a)2=(2+3a)(2+3a)=4+6a+6a+9a2=4+12a+9a2

է) (3m+5n)2=9m2+30mn+25n2

(3m+5n)2=(3m+5n)(3m+5n)=9m2+15mn+15mn+25n2=9m2+30mn+25n2

ը) (3x+4y)2=9x2+24xy+16y2

(3x+4y)2=(3x+4y)(3x+4y)=9x2+12xy+12xy+16y2=9x2+24xy+16y2

Լաբորատոր աշխատանք Ֆիզիկա

Կանոնավոր և անկանոն ձև ունեցող պինդ մարմինների խտության որոշումը։

Աշխատանքի նպատակը՝ կարողանալ որոշել պինդ մարմնի խտությունը։

Անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր․ չափագլան, լծանավոր կշեռք, կշռաքարեր, ուղղանկյունանիստ և կամայական ձևի ոչ մեծ մարմինների (որոնց խտությունը պետք է որոշել), թել, միլիմետրային բաժանմունքների քանոն։

ՓՈՐՁ ԱՌԱՋԻՆ․ Աշխատանքի ընթացքը՝

Վերցրեցի քանոնը և նրանով չափեցի ուղղանկյունանիստի ձև ունեցող մարմնի a b c կողերի երկարությունները։ Հաշվեցի նրա ծավալը՝ axbx

Կշեռքով չափեցի մարմնի m զանգվածը, որից հետո խտությունը հաշվեցի p=m/V բանաձևով։ Ստացված մոտավոր թիվը փնտրեցի խտությունների աղյուսակում և պարզեցի, թե ինչ նյութից է պատրաստված ուղղանկյունանիստը։

Գրանցված արդյունքներս

Ծավալ

a=3սմ

b=2սմ

c=3սմ

V=axbxc

3x2x3=18սմ2