Русский Домашнее задание

4. Напишите сочинение на тему Родина

Родина

Я родилась в Армении и очень люблю свою родину. Я не хочу, чтобы Армению захватили. С моей родиной связано очень много воспоминаний с детства и с настоящего. И я привыкла здесь жить и мне здесь очень нравиться. У меня здесь много друзей. Я очень люблю свою родину и хочу, чтобы она становилась сильнее и больше.

У меня есть Родина – значит я счастливый человек!

Հայոց լեզու Տնային աշխատանք

Ընթերցում ենք և գտնում անձնական դերանունների գործածման տարբերությունները:

  • Ձեզ համար ամանորյա նվեր ընտրելն այնքան էլ հեշտ չի լինի,-նայելով երեխաներին՝ մտահոգված ասաց հայրիկը:

Ձեզ-տրական հոլով

  • -Պարո´ն, Ձեզ ո՞վ է ներս թողել,-զարմացած ասաց փոքրիկը՝ նայելով տոնածառի մոտ թաքնված մորուքավոր ծերունուն:

Ձեզ-հայցական հոլով

  • Դուք հավատո՞ւմ եք, որ տասներկուսին հնչող զանգերը հրաշքներ են բերում, ընկերնե´ր:

Դուք-ուղղական հոլով

  • Դուք ինչպիսի՞ մարդ եք,որ չեք սիրում այդ հրաշաբեր տոնը,-զարմացավ էլֆը:

Դուք-ուղղական հոլով

  • -Ասացին, որ նվերների հարցով դիմեմ հենց Ձեզ, Սա´նտա:

Ձեզ-տրական հոլով

  • Ձեզնով հիացա այն օրը, երբ տեսա, թե ինչպես եք օգնում հրաշքի սպասող մանուկներին,-խոստովանեց աղջիկը նրանց:

Ձեզնով-գործիական հոլով

Բոլոր նախադասություններում նույն դերնանունը գործածված է տարբեր հոլովներով։

Հանրահաշիվ Դասարանական աշխատանք

ա) (3a²b-5x)(7a-4bx²)=21a³b-12a²b²x²-35ax+20bx³=21×1×1×1-12×1×1×1-35×1×1+20×1×1×1=21-12-35+20=-6

բ) (2x²-3a)(4x-5ya³)=8x³-10x²ya³-12ax+15a⁴y=8×1×1×1-10×1×1-1×2×2×2-12×2×1+15×2×2×2×2-1=8-72-24+239=151

գ) (x³yz²-4xy³)(3x²y³-5xy²z³)=3x⁵y⁴z²-5x³y³z⁵-12x³y⁶+20x²y⁵z³=3×35×1×1-5×8