Սեպտեմբեր-Դեկտեմբեր Կենսաբանություն հաշվետվություն

Սեպտեմբեր

Մեղվաբուծություն

Կենդանի օրգանիզմների  ընդհանուր բնութագիրը և ծագումը

Հոկտեմբեր

Պատրաստում եմ յոգուրտ և կաթնաշոռ

Բորբոսասնկեր

Նոյեմբեր

Ջրիմուռները

Պտերներ

Դեկտեմբեր

Մերկասերմեր

Սերմնավոր բույսեր

Կրկնակի բեղմնավորում

Պատրաստում եմ գինի

Հայոց լեզու Տնային աշխատանք

Կետերը փոխարինի՛ր տրված դերանուններով: Ուշադրություն դարձրո՛ւ
կետադրությանը:
Ով, ինչ, երբ, որտեղ, ինչքան:
Ինչքա՞ն է ջուր հավաքվում այս փոսում:
Ինձ հետաքրքրում է, թե ով է ջուր հավաքվում այս փոսում:
Ի՞նչ պետք է անեն՝ տարածքի գեղեցկությունը պահպանելու համար:
Իրենք էլ չգիտեն, թե ինչ պետք է անեն տարածքի գեղեցկությունը պահպանելու համար:
Ո՞վ պետք է վերականգնի հատված անտառները:
Ձեզ հարց տվե՞լ եք, թե ով պետք է վերականգնի հատված անտառները:
Ինչքա՞ն ժամանակ է պետք՝ ամեն ինչ վերականգնելու համար:
Ճարտարապետին հարցնում են, թե ինչքան ժամանակ է պետք ամեն ինչ վերականգնելու
համար:
Ի՞նչ այդպես գրավեց քո ուշադրությունը:
Ցո՛ւյց տուր տեսնեմ, թե ինչ այդպես գրավեց քո ուշադրությունը:
Ե՞րբ ես պատմելու քո վերջին ճամփորդության մասին:
Գոնե ասա՛, թե երբ ես պատմելու քո վերջին ճամփորդության մասին:

Հայոց լեզու Դասարանական աշխատանք

Հարցական և հարաբերական դերանուններ

 • Քննարկում ենք և վերհիշում.
 • Կատարում ենք առաջադրանքները:
  1. Հարցական դերանունները փոխարինի՛ր ես, դու, նա, ինքը, մենք, դուք, նրանք անձնական դերանունների համապատասխան ձևերով:
   • Ո՞վ եկավ: Նա եկավ;
   • Ո՞ւմ պայուսակը: Իմ պայուսակը
   • Մոտենալ ո՞ւմ : Մոտենալ ձեզ
   • Հեռանալ ումի՞ց: Հեռանալ քեզնից։
   • Հիանալ ումո՞վ: Հիանալ նրանով
  2. Պարզի՛ր, թե Ա և Բ նախադասություններում ընդգծված դերանուններն ինչո՞վ են տարբերվում:
   • Ա. Որքա՞ն հարստություն է թաղվել ծովի խորքերում առաջին նավի խորտակման օրվանից:
   • Բ.Ոչ ոք չի կարող ստույգ ասել, թե որքան հարստություն է թաղվել ծովի խորքերում առաջին նավի խորտակման օրվանից:
   • Ա. Ե՞րբ են ձկները խավիար դնում:
   • Բ. Ուզում եմ պարզել, թե երբ են ձկները խավիար դնում:
   • Ա. Խեցու մեջ մարգարիտն ինչպե՞ս է գոյանում:
   • Բ. Ես նոր եմ իմացել,թե խեցու մեջ մարգարիտն ինչպե´ս է գոյանում: