Գրականություն Տնային աշխատանք

Հիշեցնում եմ հայտնի Կառլսոնի՝ տանիքում ապրող մեր ընկերոջ պահանջն անդադար՝ հանգիստ, միայն հանգիստ․․․ Երբ աջից-ձախից, մի ականջից մտնում, մյուսից դուրս են գալիս հայտարարություններ, սպասված-չսպասված, հուսադրող-անհանգստացնող, ազդեցիկ ու ոչ այնքան, իշխանական, քաղաքացիական-քաղաքական բոլոր մակարդակներում՝ անհատական-խմբային-հավաքական, կառավարման մարմինների․․․ Ու բոլորն անձնուրաց, անկեղծ, ժողովրդի համար, ժողովրդի անունից, հանուն արդարության ու վասն հայրենյաց․․․

Հանգի՜ստ, միայն հանգիստ․․․

Քիմիա Դաս 18

Գործնական աշխատանք`Օդի բաղադրության որոշումը
Ջրում դնում ենք թեթև խցանի վրա ամրացրած մոմը:Մոմը այրում ենք և փակում ապակյա խողովակով:Ինչ նկատեցինք,ինչու մոմը հանվավ և ինչու ջուրը բարձրացավ խողովակի մեջ:
Օդի  բաղադրությունը`    1/5 –ը կամ  21%  Թթվածին (O2)  4/5-ը  կամ  78%  Ազոտ (N2)
Ինչու մոմը հանգավ,ինչու ջուրը

Երկրաչափություն Դասարանական աշխատանք

1.ABC եռանկյան մեջ <A= 20°, <B=15°: Ինչպիսի՞ն է ABC եռանկյունը:

20+15=35o

180-35=145o

Բութանկյուն եռանկյուն


2.ABС եռանկյան մեջ <A=30°, <B=70°. Ինչպիսի՞ն է ABC եռանկյունը:

30+70=100o

180-100=80o

Սուրանկյուն եռանկյուն

3.Հայտնի է, որ ABC սուրանկյուն եռանկյան A անկյունը 20° է: Կարո՞ղ է В անկյունը փոքր լինել 70°-ից:

Ոչ, քանի որ, եթե եռանկյան <C անկյունը լինի 89°, իսկ <B լինի 70°, ապա նրանց գումարը չի ստացվի 180°:

4.ABC եռանկյան մեջ <A=40°, <B=50°: Ինչպիսի՞ն է ABC եռանկյունը:

40+50=90o

<C=180-90=90o

Ուղղանկյուն եռանկյուն

5. ա) ABC եռանկյան մեջ <A=20°, <B=10°:

20+10=30o

<C=180-30=150o

Բութանկյուն եռանկյուն

բ) Որո՞նք են ABC եռանկյանը էջերը, ո՞րն է ներքնաձիգը:

Ուղիղ անկյան դիմացի կողմը ներքնաձիգն է, իսկ մնացած երկու կողմը էջերն են:

6.АВ-ն ABC եռանկյան ներքնաձիգն է: Ինչի՞ է հավասար C անկյունը:

90o

7.Ամեն մի եռանկյուն ունի՞ ներքնաձիգ:

Ոչ, միայն ուղղանկյուն եռանկյունները ունեն ներքնաձիք:

8.ABC եռանկյան մեջ <A=25°, <B=47°: Ինչպիսի՞ն է ABC եռանկյունը:

25+47=72o

<C=180-72=108°

Բութանկյուն եռանկյուն

9.ABC եռանկյան մեջ <A=56°, <B= 15°: Ինչպիսի՞ն է ABC եռանկյունը:

56+17=73o

<C=180-73=107o

Բութանկյուն եռանկյուն


10.Հայտնի է, որ ABC բութանկյուն եռանկյան C անկյունը 36° է: Կարո՞ղ է A անկյունը մեծ լինել 54°-ից:

Եթե <B լինի 91°, իսկ <A 55°, ապա գումարը կմեծանա։

11.ABC եռանկյան մեջ <A=<B: Ինչպի՞ն է ABC եռանկյունը:

Հավասարասրուն եռանկյուն

12.ABC եռանկյան մեջ <A=40°, <B= 100°: Ինչպիսի՞ն է ABC եռանկյունը:

40+100=140o

<C=180-140=40o

Սուրանկյուն եռանկյուն