Կենսաբանություն Տնային աշխատանք

Տափակ որդեր , մակաբուծ որդեր՝սպիտակ պլանարիա, լյարդի ծծան:

Սպիակ պլանարիա

Սպիտակ պլանարիան պատկանում է տափակ որդերի դասին: Սպիտակ պլանարիան ունի երկկողմանի համաչափություն: Այսինքն, եթե նրան կիսենք իր երկու կողմը կլինեն ամբողջովին նույնը: Սպիտակ պլանարիան ունի գլուխ և մարմին: Գլխի վրա տեղակայված են զգայարանները: Դրանք են՝ աչքերը, որոնք ուղակի ընկալում են մութը և լույսը և տարբեր օրգաններ, որոնք պահում են հավասարակշռությունը և քիմիական զգացողության օրգաններ: Նրա մոտ չկան արյունատար և շնչառական համակարգերը: Շնչառությունը գնում է ամբողջ մարմնի մակերեսով, իսկ արյունատար համակարգը փոխարինում է մարսողական համակարգը: Նաև սպիտակ պլանարիան ունի փակ մարսողական համակարգ: Նա ունի բերան, կոկորդ, իսկ աղիքները ճյուղավորվում են երեք մասի, նորից է ճյուղավորվում և այդպես հասնում է բոլոր պլանարիայի միջի օրգաններին: Նաև պլանարիայի մոտ բացակայում է մարմնի խոռոչը, այն լրացված է պարենխիմայով: Պլանարիան ակտիվ գիշատիչ է և նա ուտում է՝ իր երկարացված կոկորդի շնորհիվ փոքր անողնաշարներին: Բերանը գտնվում է մարմնի որովայնի կողմը: Դրսի կողմից պլանարիան պատված է թարթչային էպիտելիայով: Սպիտակ պլանարիան ունի իգական և արական սեռ:

Հայոց լեզու Տնային աշխատանք

Ուղղում ենք Չարլիի օրագրից մի քանի էջերի սխալները։

հաշվետվուցյուն 1 — մարտի 5, 1965


Դոկտոր Շտրաուսը ասում է որ ես պիտի
գրեմ ինչեմ մտածում ու ամեն ինչ որ իմ հետ
լինում է սրանից հետո։ Ես չգիտեմ ինչու բայց
ինքն ասում է որ դա շատ կարեվոր է որ իրենք
հասկանան ինձ օգտագործելու են թե ոչ։ Ես
հույս ունեմ որ ինձ կոգտագործեն։ Մ՝իսս Կի–
նիանն ասում է որ նրանք երեվի կկարողանան
ինձ խելացի դարցնել։ Ես ուզումեմ խելացի լինել։
Իմ անունը Չարլի Գորդոն է։ Ես 37 տարե–
կանեմ ու 2 շափաթ առաջ իմ ծնունդն էր։ Հի–
մա ես էլ գրելու բան չունեմ դրա համար էլ էսոր
վերջացնումեմ գրելը։

Ուղղված տարբերակ

հաշվետվություն 1 — մարտի 5, 1965թ


Դոկտոր Շտրաուսը ասում է, որ ես պիտի
գրեմ ինչ եմ մտածում ու ամեն ինչ, որ իմ հետ
լինում է սրանից հետո։ Ես չգիտեմ ինչու, բայց
ինքն ասում է, որ դա շատ կարևոր է, որ իրենք
հասկանան ինձ օգտագործելու են, թե ոչ։ Ես
հույս ունեմ, որ ինձ կօգտագործեն։ Միսս Կի–
նիանն ասում է, որ նրանք երևի կկարողանան
ինձ խելացի դարձնել։ Ես ուզում եմ խելացի լինել։
Իմ անունը Չարլի Գորդոն է։ Ես 37 տարե–
կան եմ ու 2 շաբաթ առաջ իմ ծնունդն էր։ Հի–
մա ես էլ գրելու բան չունեմ՝ դրա համար էլ էսօր
վերջացնում եմ գրելը։