Առաձգականության ուժ:Հուկի օրենք:Ուժաչափ:

Թեման.Առաձգականության ուժ:Հուկի օրենք:Ուժաչափ:

Դասարանում  քննարկվող հարցեր.

1.Որ երևույթն է կոչվում դեֆորմացիա

Արտաքին ազդեցության հետևանքով մարմնի ձևի և չափերի փոխազդեցությունը կոչվում է դեֆորմացիա:

2.Դեֆորմացիայի օրինակների քննարկում

Եթե թելի վրո կախել բեռ՝ այն կձգվի և եթե թելի առաձգական ուժը հավասար կլինի ծանրության ուժին, այն էլ չի ձգվի:

3.Որ դեֆորմացիան է կոչվում առաձգական ,որը՝պլաստիկ:Բերել օրինակներ

Եթե արտաքին ազդեցությունը վերացնելուց հետո մարմինը լրիվ վերականգնում է իր նախկին ձևն ու չափերը, դեֆորմացիան կոչվում է առաձգական, հակառակ դեպքում՝ պլաստիկ: Առաձգականի օրինակ են՝ զսպանակ զգելը, գնդակը սեղմելը, բարձը սեղմելը և այլն: Պլաստիկի օրինակ են՝ մոմի հալվելը, ծամոն ծամելը, թուղթը ճմրթելը և այլն:

4.Որ ուժն են անվանում ծանրության ուժ

Ծանրության ուժը Երկիր մոլորակի գրավիտացիոն ձգողության և կենտրոնախույս ուժերի գումարն է:

5.Ինչպես է կախված ծանրության ուժը  մարմնի զանգվածից

Որքան մեծ է մարմինների զանգվածը, այդքան մեծ է նրա վրա ազդող ծանրության ուժը։

6.Որ ուժն են անվանում առաձգական ուժ,և ինչպես է այն ուղղված:

Մարմնի վրա ազդելու ժամանակ առաջանում է ուժ, որը մոդուլով հավասար է այն ուժին, որով ազդում ենք նրա վրա և ուղղված է այդ ուժին հակառակ: Այդ ուժը կոչվում է առաձգականության ուժ:

7.Հուկի օրենքի ձևակերպում

Առաձգական դեֆորմացիայի ժամանակ մարմնում առաջացած առաձգականության ուժն ուղիղ համեմատական է դեֆորմացիայի չափին:

8.Հուկի օրենքն արտահայտող բանաձևը

Fառ=kx

9.Ինչ կառուցվածք ունի ուժաչափը

Ուժաչափի հիմնական մասը զսպանակն է, որի մի ծայրը ամրացված է զսպանակի իրանին, իսկ մյուս ծայրը ազատ է և ունի կեռիկ, որի վրա կարելի է ուժ գոևրծադրել: Ուժ գործադրելուց զսպանակը երկարում է և նրան ամրացված ցուցիչի սլաքը ցույց է տալիս ուժի արժեքը:

10.Որ օրենքի վրա է հիմնված ուժաչափի աշխատանքը

Ուժաչափի աշխատանքը հիմնված է Հուկի օրենքի վրա:

Լրացուցիչ առաջադրանք

Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ64 -ից մինչև էջ 70

ԿատարելԳ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից.էջ42-ից  մինչև 44-ը եղած տարբերակները 

Հանրահաշիվ Դասարանական աշխատանք

Դասարանում՝ 330 առաջին և երկրորդ սյուն, 331 առաջին սյուն, 332 առաջին սյուն

ա) 3x-5=0

x=0+5

x=5

դ) 5-x=0

x=0-5

x=5

է) x-2x+3=7

x-2x=7-3

-x=4

x=-4

ժ) 4x-2=x

4x-x=2

3x=2

x=2/3

բ) 7x-4=0

7x=4

x=4/7

ե) 18-10x=0

-10x=-18

x=1,8

ը) 2x-4x-1=0

2x-4x=1

-2x=1

x=-1/2

ի) x-3=2x+1

x-2x=3+1

-x=4

x=-4

ա) 7x-3+x=4x-9+5x

7x+x-4x-5x=3-9

-x=-6

x=6

գ) x+0,2=0,4x+3,2

x-0,4x=-0,2+3,2

0,6x=3

x=5

ե) 2/3-3x=1/2x-2+x

-3x-1/2x-x=-2/3-2

-4 1/2x=-2 2/3

x=16/27

է) 2x/7-x/4=1

x/28=1

x=28

ա) 0*x=3

x=3-0

x=3

գ) 0*x=0

x=0-0

x=0

ե) 3x+(2x-1)=10

3x+2x=10+1

x=10+1

-x=11

x=-11

է) (3x-2)-(x-1)=10

3x-2-x+1=10

3x-x=2-1+10

2x=11

x=11/2

թ) 12x+4=3(4x-2)

12x+4=12x-6

12x-12x=-4-6

0=-10

Famous Women

Jane Austen (1775 – 1817)

Jane Austen defined an entire literary genre with her shrewd social observations and wit. Born into a family of eight children in England, Austen started writing her now classic novels, such as Pride and Prejudice and Sense and Sensibility, in her teens.

Her novels are funny, endearing, and questioned women’s roles within society. Austen had to hide her identity as the author of some of the most popular novels of her day and it wasn’t until her death that her brother, Henry, revealed to the public that she was the real author. Her literary influence remains and the themes and lessons from her novels still hold up today.

Կատարում ենք առաջադրանքները:

1. Ենթակայական դերբայներով նկարագրում ենք մեր լավագույն ընկերոջը:

2. Կազմում ենք մեկական նախադասություն սոսկածանցավոր, պատճառական, բազմապատկական ու կրավորական կազմությամբ բայերով:

Սոսկածանց-Ամելիան փախչեց մարդուց, որն իրեն հետևում էր:

Պատճառական-Գողը որոշեց փախցնել աղջկան:

Բազմապատկական-Փոքրիկ երեխան ուտելիքով չփչփացնում էր:

Կրավորական-Ինեսան թունավորվեց, որովհետև վատ ուտելիք էր կերել:

3. Կազմում ենք մեկական նախադասություն ներգործական, կրավորական և չեզոք սեռի բայերով: