Հայոց լեզու Տնային աշխատանք

Ընտրում ենք ներգործական սեռի հինգ բայ ու դրանցով կազմում նախադասություններ, ապա նախադասություններն այնպես ենք ձևափոխում, որ բայերը դառնան կրավորական սեռի:

  • Օրինակ՝ Մայրիկը բացեց պատուհանը:Պատուհանը բացվեց մայրկի կողմից:
  • Անձրևը թրջել էր նրա մազերը: Նրա մազերը թրջվել էին անձրևից:

Տնկել, կարդալ, փակել, բացել, քաշել

Շենքի բնակիչները տնկեցին ծառը: Ծառը տնկվեց շենքի բնակիչների կողմից:

Նարինեն կարդում է այդ գիրքը: Գիրքը կարդացվեց Նարինեի կողմից:

Խանութը փակեցին մեծ պաշտոն ունեցող մարդիկ: Խանութը փակվեց մեծ պաշտոն ունեցող մարդկանց կողմից:

Ես բացեցի սենյակի դուռը: Դուռը բացվեց իմ կողմից:

Մելիսան ամեն օր հոգի է քաշում: Հոգիները ամեն օր քաշվում են Մելիսայի կողմից: