Գրականություն Տնային աշխատանք

 • Ընտրած ստեղծագործությունները վերլուծում ենք բլոգում:
  • գլխավոր գաղափարը,
  • առանձնահատկությունները,
  • սիրելի դարձած մտքերը,
  • պատկերավորման միջոցները՝ մակդիր, փոխաբերություն և այլն,
  • ոճը, ռիթմը, պատկերները:

Ինձ թվում է Չարենցը փորձում է այս ստեղծագործությամբ ասել, որ պետք է սիրել իսկական սիրով, հիշել և հարգել այդ սերը, որովհետև կգա մահը, իսկ դու տխուր և մենակ ես լինելու: <<Եվ գուցե մի օր, մի վերջին գիշեր,
Երբ վերջին միգում աչքերս մարին —
Արթնանա հանկարծ անիմաստ մի սեր
Ու աստղը ժպտա մոխրացած քարին…>> բառերը ինձ շատ դուր եկան: Իմ կարծիքով այստեղ ասվում է, թե նա այնքան էր ուզում իր կյանքի վերջին ժամերին միայնակ չլիներ, որ սիրեց նրան՝ ում չէր սիրում, միայն թե սիրելով մահանա: Այս բանաստեղծությունում օգտագործվում էին այս փոխաբերությունները՝ կուրացած հոգիս, հոսում օրերը, աստղը ժպտա, աչքերս մարին:

Քիմիա դաս 20-21 Գործնական աշխատանք

Քիմիական բանաձև, հարաբերական մոլեկուլային զանգված

Քիմիական բանաձևը նյութի բաղադրության պայմանական գրառումն է՝ նշանների և ինդեքսների միջոցով: Ինդեքսը ցույց է տալիս ատոմների թիվը մոլեկուլում:

Գործնական աշխատանք՝ Հաշվարկներ ըստ քիմիական բանաձևերի՝ H2SO4, NaNO3, FeSO4, KMnO4, SiO2


1.Նյութի անվանումը

Ծծմբական թթու; Նատրիումի նիտրալ; Երկաթի սուլֆատ, Կալիումի պերմանգանատ, Սիլիցիումի օքսիդ

2.Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը

Ջրածին, ծծումբ, թթվածին;

3.Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում

Մեկ մոլեկուլում կա երկու ջրածնի, մեկ ծծումբի, չորս թթվածնի ատոմներից;

4.Հաշվել՝Mr

Mr=Ar(H)*2+Ar(S)+Ar(O)*4=1*2+32+16*4=2+32+64=98

5., Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m

mH:mS:mO=2:32:64

6.Հաշվել`w

w(H)=2/98*100%=2%

w(S)=32/98*100%=33%

w(O)=100-(2+33)=65%

7.Հաշվել մեկ մոլեկուլի զանգվածը

Mq(H2SO4)=98*1,66*10-27կգ=1,6268*10-25կգ

8.Նյութը բարդ է, թե պարզ

Բարդ

Русский язык Домашнее задание

 • Создайте сочинение, как сильно любите свою маму.

Я очень люблю свою маму, потому что она всегда потдерживает меня, помогает мне и делает меня счасливой. Я родителей очень сильно люблю.

 • Сочините стих про маму(это может быть четверостишие) и поместите на сайт пакетом материалов

Мама моя самая

Самая лучшая

Мама у меня

Самая заботливая

Мама мне очень

Очень дорога

Мама самая лучшая

Հայոց լեզու Դասարանական աշխատանք

Կատարում ենք առաջադրանքները:

 1. Տեքստերից հանում ենք դիմավոր ու անդեմ բայերն ու որոշում բայերի սեռերը:

Մի անգամ Սահարայի բեդվին ցեղերի մի քանի առաջնորդներ Փարիզի մոտ մեծ ջրվեժ
տեսան: Սովորական ջրվեժ էր, որ բյուրեղապակե կոթողի նման ընկնում էր ցած:
Բայց բեդվինները հիացել էին:
Անապատում մարդիկ քանի՜ օր են թափառում ջրհորին հասնելու համար: Քանի՜ ժամ են
փորում նորից ու նորից փլչող ավազը, մինչև որ փոսի հատակին ջրիկ ցեխ երևա:
Ջրի ամենափոքրիկ շիթերից անգամ հողի վրա բոցկլտում են խոտի վառ կանաչ կայծերը: Երբ մի տեղ անձրև է գալիս, ամբողջ Սահարայից մարդիկ շտապում են տեսնելու այդ տեղը: Բեդվինները պատրաստ են հարյուրավոր կիլոմետրեր կտրել, որպեսզի տեսնեն, թե խոտն ինչպե՞ս է աճում: Բեդվինները ուղղակի չէին կարողանում այդտեղից հեռանալ: Նրանք խնդրեցին
շտապեցնող հյուրընկալին.
-Սպասենք, մինչև ջուրը վերջանա:

Բավական է՝ հայացք նետեք գլոբուսին, որ նկատեք, թե Հարավային Ամերիկայի արևելյան
ծովափը որքա՜ն լավ է ներգծվում Աֆրիկայի արևմտյան ափին: Ֆրենսիս Բեկոնը դա
նկատել է դեռևս 1620 թվականին: 1912 թվականին գերմանացի գիտնական Ալֆրեդ
Վեգեները մի վարկած առաջ քաշեց, որ բոլոր մայրցամաքներն ինչ-որ ժամանակ ցամաքի
մեկ միասնական զանգված են կազմել: Սակայն Վեգեների կենդանության օրոք այդ
վարկածը ճանաչում չգտավ: Հիմա երկրաբանները հավաստում են, որ Հարավային
Ամերիկայի և Աֆրիկայի արմատական ապարների միջև նմանություններ կան:

Թագավո՛ր, անհնար է քո ցանկացածն անելը, մի ուրիշ բան պահանջի՛ր:
Թագավորի երեսը տեսնելու համար էր այդքան երկար ճամփան կտրել:
Երեխաներն իրենց համար պար էին գալիս, հետո շուռ գալիս, իրենք իրենց ծափ տալիս ու
ուրախանում, աշխարհքով մեկ լինում:
Լուսանում է. սարի ետևից դուրս է գալիս արևը:
Մի գարնան իրիկուն դռանը նստած զրույց էինք անում:

Թե ուզում եք, որ չմեռնեմ,- ասում է թագավորը,- գնացե՛ք ու անմահական ջուրը բերե՛ք,
որ խմեմ ու վեր կենամ տեղիցս: