ԱՄՆ

Դասի հղումը 

1. Բնութագրեք ԱՄՆ-ի աշխարհագրական դիրքը:

Հյուսիսային Ամերիկայի բնական պայմանները շատ բազմազան են՝ անապատներից մինչև արկտիկական սառույցները և ծովափնյա դաշտավայրերից մինչև բարձրադիր լեռները: ԱՄՆ-ը գտնվում են երկու օվկիանոսների մեջտեղը:

2. Որո՞նք են ԱՄՆ-ի զարգացման նախադրյալները: 

ԱՄՆ-ի զարգացման նախադրյալներն են՝ բազմազան բնական պայմանները, երկու օվկիանոսների մեջտեղում գտնվելը, ինչն ապահովում է կապ մյուս աշխարհամասերի հետ, օգտակար հանածոների տարբեր տեսակների հարուստ պաշարները՝ քարածխի, նավթի, գազի, երկաթի, պղնձի, ցինկի, կապարի, մոլիբդենի, ուրանի, ուսկու և այլ մետաղների զգալի պաշարներ: ԱՄՆ-ի մեծ մասը գտնվում է բարեխառն կամ արևադարձային գոտիներում: Հատկապես արևելյան խոնավ շրջաններում ԱՄՆ-ը հարուստ են ջրային ռեսուրսներով: Արևելյան խոնավ և տաք կլիմա ունեցող մասերը անտառապատ են:

3. Որո՞նք են ԱՄՆ-ի խոշոր Ագլոմերացիաները:

ԱՄՆ-ի խոշորագույն ագլոմերացիաներն են՝ Նյու Յորքը, Վաշինգտոնը, Լոս Անջելեսը, Չիկագոն: Նյու Յորքի ագլոմերացիան 2016թ-ին կազմում էր 20,6 միլիոն մարդ: Վաշինգտոնի ագլոմերացիան 2015թ-ին կազմում էր 8,3 միլիոն մարդ։ Լոս Անջելեսի ագլոմերացիան կազմում է 17,5 միլիոն մարդ։ Չիկագոյի ագլոմերացիան 2015թ-ին կազմում էր 9,8 միլիոն մարդ։

4. Ինչպես է ամենրիկացի ազգը:

Հանրայաշիվ Դասարանական և Տնային աշխատանք 01.05.2022

Առաջադրանքներ՝ 632 – 635

ա) x2 — 6x + 8 = 0

D = b2 — 4ac
D = 36 — 32 = 4

4 > 0

X1 = -b + √D / 2a
X2 = -b — √D / 2a

X1 = 6 + 2 / 2 = 4
X2 = 6 — 2 / 2 = 2

բ) x2 — 2x — 15 = 0

D = b2 — 4ac
D = 4 + 60 = 64

64 > 0

X1 = -b + √D / 2a
X2 = -b — √D / 2a

X1 = 2 + 8 / 2 = 5
X2 = 2 — 8 / 2 = -3

գ) x2 + 6x + 8 = 0

D = b2 — 4ac
D = 36 — 32 = 4

4 > 0

X1 = -b + √D / 2a
X2 = -b — √D / 2a

X1 = -6 + 2 / 2 = -2
X2 = -6 — 2 / 2 = -4

դ) x2 + 2x — 15 = 0

D = b2 — 4ac
D = 4 + 60 = 64

64 > 0

X1 = -b + √D / 2a
X2 = -b — √D / 2a

X1 = -2 + 8 / 2 = 3
X2 = -2 — 8 / 2 = -5

ե) x2 + 20x + 51 = 0

D = b2 — 4ac
D = 400 — 204 = 196

196 > 0

X1 = -b + √D / 2a
X2 = -b — √D / 2a

X1 = -20 + 14 / 2 = -3
X2 = -20 — 14 / 2 = -17

զ) x2 — 22x — 23 = 0

D = b2 — 4ac
D = 484 + 92 = 576

576 > 0

X1 = -b + √D / 2a
X2 = -b — √D / 2a

X1 = -22 + 24 / 2 = 1
X2 = -22 — 24 / 2 = -23

է) x2 — 20x + 69 = 0

D = b2 — 4ac
D = 400 — 276 = 124

124 > 0

X1 = -b + √D / 2a
X2 = -b — √D / 2a

X1 = 20 + √124 / 2
X2 = 20 — √124 / 2

ը) x2 + 22x + 21 = 0

D = b2 — 4ac
D = 484 — 84 = 400

400 > 0

X1 = -b + √D / 2a
X2 = -b — √D / 2a

X1 = -22 + 20 / 2 = -1
X2 = -22 — 20 / 2 = -21

ա) x2 — 4x + 4 = 0

D = b2 — 4ac
D = 16 — 16 = 0

0 = 0

X1, 2 = -b/2

X1, 2 = 4/2 = 2

բ) x2 — 8x + 20 = 0

D = b2 — 4ac
D = 64 — 80 = -16

-16 < 0

X1, 2 = -b/2 ± √D/4

X1, 2 = 8/2 ± (-4/2)

X1 = 4 — 2 = 2
X2 = 4 + 2 = 6

գ) x2 — 2 1/2x + 1 = 0

D = b2 — 4ac
D = 25/4 — 4 = 9/4

9/4 > 0

X1 = -b + √D / 2a
X2 = -b — √D / 2a

X1 = 2 1/2 + 3/2 / 2 = 5/2 + 3/2 / 2 = 8/2 / 2 = 8/4
X2 = 2 1/2 — 3/2 / 2 = 5/2 — 3/2 / 2 = 2/2 / 2 = 1/2

դ

ե

զ

է

ը