Ներքին էներգիա:Ջերմահաղորդականություն:Կոնվեկցիա:Ճառագայթային ջերմափոխանակում:

Ինչ է ներքին էներգիան,որոնք են փոփոխման եղանակները

Մարմինը կազմող մասնիկների ջերմային շարժման կինետիկ և միմյանց հետ փոխազդեցության պոտենցիալ էներգիաների գումարը կոչվում է մարմնի ներքին էներգիա:

Մարմնի ներքին էներգիան կարելի է փոփոխել երկու եղանակով՝ կատարելով մեխանիկական աշխատանք և ջերմագաղորդմամբ։

1.Նկարագրել ջերմահաղորդականության երևույթը <<ցուցադրող>> փորձը:

Պղնձե ձողի երկայնքով մոմով ամրացնենք լուցկու մի քանի հատիկ: Ձողի մի ծայրը տաքացնենք (օրինակ՝ սպիրտայրոցի բոցով): Տաքանալու ընթացքում մոմն սկսում է հալվել, և լուցկու հատիկները հերթով պոկվում են ձողից: Սկզբում պոկվում են բոցին մոտ հատիյները, այնուհետև, մյուսները:

Լուցկու հատիկների հերթականորեն պոկվելը ձողից “ցուցադրում” է ջերմության հաղորդումը ձողի երկայնքով՝ նրա տաքացած ծայրից դեպի սառը մասերը: Բնական է ենթադրել, որ “ցուցադրված” ջերմահարդումը պայմանավորված է ձողի մոլեկուլների ջերմային շարժմամբ և փոխանզդեցությամբ:

2.Բացատրել,թե ինչպես է ջերմահաղորդումն իրականացվում մոլեկուլների քաոսային շարժմամբ և փոխազդեցությամբ:

3.Թվարկել լավ և վատ ջերմահաղորդիչ նյութեր

4.Ինչու էօդը վատ ջերմահաղորդիչ

5.Ինչ կիրառություններ ունեն վատ ջերմահաղորդիչները

6.Ջերմահաղորդման որ եղանակն են անվանում կոնվեկցիա

7.Որն է կոնվեկցիայի և ջերմահաղորդականության երևույթի հիմնական տարբերությունը:

8.Ինչպես է գոյանում ամպը:

9.Ինչպես է առաջանում քամին:

10.Ինչու են հեղուկները և գազերը տաքացնում ներքևից:

11.Հնարավոր է արդյոք կոնվեկցիան պինդ մարմիններում:Ինչու

12.Ջերմահաղորդման որ տեսակն են անվանում ճառագայթային ջերմափոխանակում:Բերել  օրինակներ:

13.Որ մարմինն է ավելի լավ կլանում ջերմային ջառագայթումը՝սև,թե սպիտակ:Բերել մի քանի օրինակներ:

Հայոց լեզու Տնային աշխատանք 17.05.2022

Տեքստը փոխադրի՛ր պարզ նախադասություններով:

Հագար ինը հարյուր ութսունյոթ թվականի հունվարի մեկից Ֆինլանդիայում կենդանիների պաշտպանության վերաբերյալ նոր օրենք է ընդունվել, ըստ որի երկրի կրկեսներում փղերի ելույթներն արգելված են, քանի որ արևադարձային երկրների այդ հյուրերը վատ են հաղթահարում Սուոմիի ցուրտ կլիման: Փղերը միակ «մերժվածները» չեն. այդ ցուցակում հիշատակվում են նաև ռնգեղջյուրները, զեբրերը, ջայլամները, կոկորդիլոսները և կապիկները: Ֆինլանդիան աշխարհում առաջին երկիրն է, որը նման հակակրկեսային օրենք է ընդունել:

Օրենք է ընդունվել: Ելույթներն արգելված են: Հյուրերը վատ են հաղթահարում: Փղերը միակները չեն. հիշատակվում են ռնգեղջյուրները, զեբրերը, ջայլամները, կոկորդիլոսները, կապիկները: Ֆինլանդիան երկիրն է, որը ընդունել է:

Влияние книг на жизнь подростков

Сроки проекта: май

Участники проекта: ученики 8-х классов

Цель проекта:

  • Определить какое место занимает книга в жизни современного школьника
  • Выяснить мнение ученых о пользе чтения настольных книг

Материал для чтения и обсуждения

Задание

Расскажите о роли книг в своей жизни,о любой книжке или о тех книгах ,которые поменяли ваши взгляды ,отношение к людям,к миру,повлияли на ваше мировоззрение и поведение.Представляете материал в виде видеоролика.

Результаты :

Влияние книг на жизнь подростков

Как мы знем, большинство подростков предпочитают книгам гаджеты, но все же, у многих они занимают важную часть жизни.

В основном подростки читают то, что модно и актуально в их социальной группе. И вполне себе возможно, что эти книги формируют ребёнка совсем »не в ту сторону», в которую хотелось бы родителям. Чтение книг, формирует мировоззрение, грамотность, развивает речь, мышление, аналитическое и абстртакное мышление, способствует формированию устойчивых нейронных связей.

Сегодня, существует множество способов, как информация попадает в мозг подростка. И большая часть из них связана с Интернетом. Мемы, социальные сети, платформы видеохостингов, мессенджеры, игры, сообщества. Информации вокруг стало очень много. Это неизбежно привело к новым способам ее подачи и усвоения.