Ժառանգական հիվանդություններ

1. Միգրեն

Միգրենի զարգացումը պայմանավորված է գլխուղեղի անոթների յուրահատուկ ակտիվությամբ, որն էլ իր հերթին պայմանավորված է լինում գենետիկ նախատրամադրվածությամբ: Ժառանգաբար միգրենի փոխանցումից խուսափելու համար հարկավոր է խստորեն հետևել առողջ ապրելակերպի կանոններին, հրաժարվել ծխախոտից ու ալկոհոլից, վերահսկողության տակ պահել կոֆեինի գործածությունն ու խուսափել սթրեսներից:

2. Գլաուկոմա

Այս հիվանդությունը սկսում է դանդաղ զարգանալ 50 տարեկանից հետո և կարող է դառնալ տեսության կորստի պատճառ: Շատ հաճախ գլաուկոման զարգանում է այն կանանց մոտ, որոնց մայրերը նույնպես բախվել են այս խնդրին, ուստի նման հավանականության առկայության դեպքում հարկավոր է պարբերաբար բուժզննում անցնել ակնաբույժի մոտ:

3. Օստեոպորոզ

Այս հիվանդությունն ախտահարում է շարակցական հյուսվածքները, դարձնում է ոսկորներն ավելի փխրուն ու բարձրացնում է կոտրվածքների հավանականությունը: Որպես կանոն օստեոպորոզը զարգանում է 65 տարեկանից բարձր կանանց մոտ և մեծ է հավանականությունը, որ մոր մոտ հայտնաբերվելու դեպքում այն հետագայում կարող է ախտորոշվել նաև դստեր մոտ:

Երկրաչափություն

1. Գտնել ամենափոքր եռանիշ թիվը, որը թվանշանների գրառման մեջ ցանկացած տեղափոխության դեպքում չի փոխվի:
1) 999
2) 111
3) 100
4) 900

2. 2,15-ը մեծացնել 100 անգամ:
1) 21,5
2) 0,215
3) 215
4) 102,15

3. x -ի ո՞ր արժեքի դեպքում է 13 * x արտահայտության արժեքը պարզ թիվ:

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

4. Քանի՞ րոպե է 2 1/4 ժ-ը:
1) 215ր
2) 135ր
3) 265ր
4) 165ր

5. Ի՞նչ թվանշան պետք է գրված լինի * -ի փոխարեն, որպեսզի 15*6 քառանիշ թիվը բաժանվի 4-ի:

1) 2
2) 4
3) 5
4) 6

6. Դասարանի 25 աշակերտներից 15-ը աղջիկներ են: Աշակերտների քանի՞ տոկոսն են կազմում աղջիկները:
15/25 * 100 = 60%
1) 40 %
2) 500/3%
3) 60 %
4) 15/4%

7. Գտնել x թիվը, եթե {x + 1} ◡ {x + 2} = {2;3}

1) 0
2) 1
3) 2
4) 3

8. Գտնել -3x4 + 5x2 + 4x + 1 բազմանդամի ավագ անդամի գործակիցը:
1) 2
2) 5
3) 1
4) -3

9. Գտնել x2 — x — 2 քառակուսային եռանդամի արմատները:
D = 1 — 4 * (-2) = 9
x1 = 1 + 3/2 = 2
x2 = 1 — 3/2 = -1

1) {1; -2}
2) {-1; 2}
3) {-1; -2}
4) {1; 2}

10. 25x2 — 36 արտահայտությունը վերլուծել արտադրիչների:
1) (x + 6) (x — 6)
2) (x + 6) (x + 6)
3) (5x + 6) (5x — 6)
4) (5x + 6) (5x + 6)

11. Ո՞ր կետում է y = -3x + 2 ֆունկցիան հատում օրդինատների առանցքը:

1) (2;0)
2) (0; 1,5)
3) (0;2)
4) (1,5; 0)

——

12. Նետում են մեկ զառ: Գտնել այն պատահույթի հավանականությունը, որ կբացվի 5 թիվը:

1) 1/3
2) 1/5
3) 5/6
4) 1/6

(13-15) Հաշվել արտահայտության արժեքը:

13. (5/3 — 4/3) * 2 + |- 1|

1/3 * 2 + 1 = 2/3 + 1 = 1 2/3

1) 1
2) 1 2/3
3) 3
4) -1/3

14. (√3 — √5 — √3 + √5)2

1) 2
2) 2 + 2√5
3) -2
4) 2 — 2√5

15. a2 + 3/a3 + 1 + 1 — a/a2 — a + 1, եթե a = 1

1 + 3/1 + 1 + 1 — 1/1 — 1 + 1 = 2

1) 4
2) 2
3) 3
4) 1

(16-18) Հավասարումներ և անհավասարումներ

16. Գտնել 2x — 1 = 11 հավասարման արմատը:

1) 3
2) 5
3) 6
4) 2,5

17. Գտնել |2 — 4x| ≤ 6 անհավասարման լուծումների բազմությունը:

{2 — 4x ≤ 6
{2 — 4x ≥ -6

{-4 ≤ 6 — 2
{-4x ≥ -6 — 2

{-4 ≤ 4
{-4x ≥ -8

{-x ≤ 1
{x ≥ 2

{-x ≥ 1
{x ≤ 2

1) [-1; +∞]
2) ∅
3) (-∞, 2]
4) [ -1; 2]

(21-22) Երկու ավտոմեքենա միաժամանակ դուրս եկան A վայրից և մեկնեցին 420 կմ հեռավորության վրա գտնվող B վայրը: Առաջին ավտոմեքենան, ունենալով 10 կմ/ժ ավելի մեծ արագություն քան երկրորդը, B վայրը հասավ 1 ժամ շուտ:

21. Գտնել առաջին ավտոմեքենայի արագությունը:

Առաջին մեքենա — (x+10)կմ/ժ

Երկրորդ մեքենա — x կմ/ժ

S = 420

{420 = x * t
{420 = (x + 10)(t — 1)

x = 420/t

420 = (420/t + 10)(t — 1)

420 = 420 — 420/t + 10/t — 10

420/t — 10t/1 = -10

420 — 10t2 / t = -10/1

420 — 10t2 = -10t

10t2 — 10t — 420 = 0

t2 — t — 42 = 0

D = 1 + 168 = 169

t1 = 1 + 13 / 2 = 7
t2 = -1 — 13 / 2 = -6

t = 7ժ

(t — 1)ժ = 6ժ

x = 420/7 = 60կմ/ժ

70 * 5 = 350կմ/ժ

420 — 350 = 70

Պատ.՝ 70:

(23-24) Խորանարդի կողի երկարությունը 3 է:

23. Գտնել խորանարդի նիստի մակերեսը:

Պատ.` 9:

24. Գտնել խորանարդի ծավալը:

Պատ.` 27:

(27-29) Հավասարասրուն սեղանի բութ անկյունը 1350 է, իսկ այդ անկյան գագաթից տարված բարձրությունը մեծ հիմքը տրոհում է 1,4 և 3, 4 հատվածների:

27. Գտնել սեղանի մեծ հիմքի և սրունքի կազմած անկյան աստիճանային չափը:

Հաշվետվություն | Մաթեմ բ.

1. Քանի՞ աշխատանք է կատարված և տեղադրված բլոգի Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի/Մաթեմատիկա և երևակայություն բաժնում։

10

2. Ո՞ր նախագծերին ես մասնակցել․ թվարկել անվանումներով։

Սեբաստացի սովորողների կազմը` դիագրամներով

Մի մաթեմատիկոսի պատմություն

Ձոն նախագիծ

3. Տեղադրիր առարկայի շրջանակներում կատարածդ աշխատանքների/ նախագծերի հղւմները։

Սեբաստացի սովորողների կազմը` դիագրամներով

Հոկտեմբեր ամսվա մաթեմատիկական ֆլեշմոբ

Ֆլեշմոբ

Ամփոփում

Մի մաթեմատիկոսի պատմություն

Ֆլեշմոբ

Փետրվարյան ֆլեշմոբ

Ձոն նախագիծ

Խնդիրներ տոկոսի մասին

Ապրիլ ամսվա ֆլեշմոբ

4. Ո՞ր նախագծերին չես մասնակցել, որո՞նք են բացթողումներդ։

Բաց թողումներ չունեմ:

5. Ի՞նչ ժամկետում ես պատկերացնում և պատրաստվում կատարել բաց թողնված աշխատանքները, լրացնել բաց թողնված նախագծերը։

Բաց թողումներ չունեմ:

6. Ի՞նչ մաթեմատիկական թեմայով ես ցանկանում տեսնել հաջորդ նախագիծը։

Տրամաբանական

7. Ինչպիսի՞ն կլինի քո մասնակցությունը հաջորդ նախագծին։

Ավելի լավ

8. Ինչպե՞ս կգնահատես առարկայի շրջանակներում մինչ այժմ կատարածդ աշխատանքը:

8

Հայոց լեզու Դասարանական աշխատանք 20.05.2022

  1. Տեքստը փոխադրի՛ր իբրև զրույց:

— Ո՞վ է հայտնագործել պաղպաղակը, — հարցրեցի:

— Հայտնի է, որ Սիցիլիան նվաճած արաբները տասնմեկերորդ դարում մի հետաքրքիր ուտելիք էին պատրաստում. թռչնի ձվի պարունակությունը դատարկում էին, դատարկ կճեպի մեջ համեմված ջուր լցնում և մի գիշեր թողնում ձյան մեջ, — պատասխանեց նա, — հին հռոմեացիները նույնպես ունեցել են իրենց սառն աղանդերը, — շարունակեց նա, — հանում էին դեղձի միջուկը և փոխարենը` մեջը սառույցի կտորներ լցնում: Առաջնությունը սակայն հին չինացիներին է պատկանում: Նրանք հռոմեացիներից դեռ շատ առաջ, որպես սառն անուշեղեն, գործածել են ձյունը` լիմոնի, նարնջի կտորների ու նռան հատիկների հետ խառնած: Եվ ճիշտ են արել, դա շատ համով է:

2. Տեքստն ընդարձակ փոխադրի՛ր նկարագրություն, բնութագրում, վերաբերմունք արտահայտող բառեր, բառակապակցություններ կամ նախադասություններ ավելացնելով:

Բարձր սարի խորդուբորդ լանջից քաղձրահամ ջուրը գոչգոչալով իջնում Էր: Մի ծարավ մարդ կուշտ խմեց, հովացավ, ասաց.

Անուշ ձայնդ ականջ է տանում, չլիներ լավ չէ՞ր:
-Ինչ-ինչ-ի՞նչ,- զարմացավ սառը և քաղձրահամ ջուրը:
-Տեսա՞ր,- պատասխանեց զովացած մարդը,- քաղձր ձայնդ խանգարեց, կարևոր խոսքս քեզ չհասավ:
-Հասա՛վ ու շա՛տ լավ հասավ, ո՛վ կարճամիտ,- ասաց քաղցրահամ ջուրը:- Ամեն բան, որ շարժվում է, ձայն պիտի հանի:

3. Պատմություն հորինի՛ր, որն ավարտվի այսպես`
Այս պատմությունը ցույց է տալիս, որ հարազատ միջավայրից դուրս հայտնված մարդուն պետք է օգնել ու նեցուկ լինել, մինչև որ նոր տեղին հարմարվի:

Դա սովորական օր էր, Ալիսան առավոտից պատրաստվում էր, որպեսզի նոր դպրոց գնա: Նա ոգևորված էր, թեև մի քիչ վախեցած՝ նոր միջավայրում հայտնվելու մտքից:

Նա այդքան էլ չէր սիրում շբվել և նոր ընկերներ ձեռք բերել, բայց և չէր կարող միայնակ մնալ: Իր հին դպրոցում Ալիսան երկու մտերիմ ընկերներ ուներ, սակայն նրանք չէին կարող և չէին էլ ուզում տեղափոխումվել իր հետ ուրիշ դպրոց: Դա իհարկե նրան շատ հուզեց, բայց գլխում նաև դրական մտքեր կային տեղափոխության մասին:

Ալիսան շատ սիրուն էր հագնվել այդ օրվա համար: Նա հագել էր ճերմակ, գեղեցիկ՝ ծաղկանման նախշերով վերնաշապիկ, մուգ կապույտ կիսաշրջազգեստ և նույն գույնի օձիգ: Մազերը կապել էր շատ բարձր և զարդարել ճերմակ մազակալով:

Երբ մայրիկը բերեց Ալիսային դպրոցի մոտ, նա կանգնեց և նայեց դպրոցին: Նրա միտքը խառն էր: Դա նոր գլուխ էր իր կյանքում:

Եվ մի քիչ էլ նայելով դպրոցին, նա մտավ ներս: Մայրիկը արդեն գնացել էր՝ շտապ գործեր ուներ: Մտնելուց նրան ոչ ոք չդիմավորեց և նա պատահական դասարաններ էր մտնում՝ ման գալով տնօրենի գրասենյակը: Նա իրեն շատ անհարմար էր զգում: Վերջապես նա գտավ գրասենյակը, թխկթխկացրեց դուռը և երբ լսեց “Մտե՛ք” բառը, ներս մտավ:

— Բարև ձեզ:

— Բարի օր, գեղեցիկ աղջնակ: Ի՞նչ ես փնտրում:

— Ես նոր սովորող եմ և չեմ կարող գտնել իմ դասարանը

—-