Կանադա

Դասի հղումը 

1. Բնութագրեք Կանադայի աշխարհագրական դիրքը:

Կանադայի ծայր հյուսիսային կետը Հյուսիսային բևեռից հեռու է ընդամենը 1000 կմ: Կանադան գտնվում է երեք օվկիանոսների մեջտեղում՝ Խաղաղ օվկիանոսի, Հյուսիսային Սառուցյալ օվկիանոսի և Հնդկական օվկիանոսի մեջտեղում:

2. Որո՞նք են Կանադայի զարգացման նախադրյալները:

Կանադայի տարածքի մեծ մասը հարթավայրային է: Հարուստ են երկաթի, պղնձի, ցինկի, կապարի, նիկելի, ուրանի, ոսկու, արծաթի պաշարները: Իսկ ածխի նավթի և գազի պաշարները խոշոր չեն: Կանադայի տարածքի նմեծ մասը խոնավ է և ունի ցածր ջերմաստիճան: Կանադան ունի ջրագրական խիտ ցանց: Կանադան անտառներով շատ հարուստ է:

3. Որո՞նք են Կանադայի տնտեսության առաջատար ճյուղերը

Տնտեսության գլխավոր ճյուղը՝ արդյունաբերությունը, բազմաճյուղ է, գերակշռում են նորագույն ճյուղերը՝ մեքենաշինությունը և քիմիական արդյունաբերությունը: Նաև առաջատար են՝ էլեկտրանէներգիայի արտադրությունը, զարգացել է Գունավոր մետալուրգիան, անտառային արդյունաբերությունը: Գյուղատնտեսության առաջատար ճյուղը անասնապահությունն է, մասնավորապես՝ տավարաբուծությունը: