Երկրաչափություն Դասարանական և Տնային աշխատանք 05.05.2022

185, 187, 188, 190

<A = 60o

MO = NO = 5

<MAO = <NAO = 60 : 2 = 30o

<NOA = <MOA = 180 — (90 + 30) = 60o

Ըստ ուղղանկյուն եռանկյան հայտանիշի 30o-ի դիմաց ընկած կողմը հավասար է ներքնաձիգի կեսին, այսինքն՝

AO = MO * 2 = 10

ա)

<AMB = 136o

<A + <B + <C = 180o

2x + 2y + 2z = 180

x + y + z = 90

x + y + 136 = 180

x + y = 180 — 136 = 44o

44 + z = 90o

z = 90 — 44 = 46o

<ACM = <BCM = 46o

բ)

<AMB = 111o

<A + <B + <C = 180o

2x + 2y + 2z = 180

x + y + z = 90

x + y + 111 = 180

x + y = 180 — 111 = 69o

69 + z = 90o

z = 90 — 69 = 21o

<ACM = <BCM = 21o

ա)

AD — ?
CD — ?
BD = 5
AC = 8,5

BD = DC = 5

AD = AC — 5 = 8,5 — 5 = 3,5

բ)

AC — ?
BD = 11,4
AD = 3,2

BD = DC = 11,4

AC = 11,4 + 3,2 = 14,6

AB = BC = 18
AM = MB = 9
PAEC = 27
AE = BE

P = AC + AE + EC
BC = BE + EC
BC = AE + EC
AE = 18 — EC

27 = AC + 18 — EC + EC
AC = 27 — 18 = 9