Урок 21 / Домашняя работа

Домашнее задание :

Упражнение 1. Замените существительные в скобках местоимениями 3-го лица; где надо, добавляйте к местоимению н. Определите падежи этих местоимений.

1) Будет буря, мы поспорим и поборемся мы с (бурей) ней (Т.п.).

2) Поутру над (Невы) её (Т.п.) брегами теснился кучами народ.

3) Под (парусом) ним (Т.п.) струя светлей лазури. Над (парусом) ним (Т.п.) луч солнца золотой.

4) Буре плач (Терека) его (Р. п.) подобен.

5) У ног (Рагима) его (Р.п.) плескалось море.

6) С (Онегиным) ним (Т.п.) подружился я в то время. Мне нравились (Онегина) черты.

Упражнение 2. Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.

1. Ничья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует (Бут.).

2. Пилат повернулся и пошел к помосту, назад к ступеням, не глядя ни на что, кроме разноцветных шашек настила под ногами, чтобы не оступиться (Булг).

3. Но никакого Коровьева так и не нашли, и никакого Коровьева никто в доме не знал и не видел (Булг.).

4. Стало совершенно ясно, что Никанор Иванович никакаким разговорам не пригоден (Булг).

5. Больше ничто не тревожило друзей (Биан).

6. Пастух клялся потом, что зверь шел через лес, ни на кого не обращая внимания (Биан.).

7. Настоящую нежность не спутаешь ни с чем, и она тиха (Ахм.).

8. Скучен день до вечера, коли делать нечего (Посл.).

9. Не с кем мне поговорить и некого послушать (Ч.).

10. Но некому мне шляпой поклониться, ни в чьих глазах не нахожу приют (Ес.).

11. Все были уверены, что он [Дубровский], а никто иной, предводительствовал отважными злодеями (П.).

12. Ей казалось, что никто, кроме него, не мог снять с неё (она) непоправимой вины, невыносимой тяжести (Пауст,).

13. Скованный ни чем непреодолимой усталостью, я уже не слышал, некто пререкался с хозяином, нечто явилось причиной спора.

14. Ничто не нарушало тишины.

15. В Мещёрском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха (Пауст.).

16. Больному мог помочь только хирург и никто другой.

17. Этот цветок ничто иное, как нарцисс.

18. Дверь захлопнуло порывом ветра, а ничем иным.

Упражнение 3. Просклонять по падежам следующие местоимения: Этот, твой ,наш ,они, кто-то .

Именительный — этот, твой, наш, они, кто-то
Родительный — этого, твоего, нашего, их, кого-то
Дательный — этому, твоему, нашему, им, кому-то
Винительный — этого, твоего, нашего, их, кого-то
Творительный — этим, твоим, нашим, ими, кем-то
Предложный — об этом, о твоём, о нашем, о них, о ком-то

Հայոց լեզու Դասարանական աշխատանք 04.05.2022

  1. Ամփոփում ենք. կետադրական հիմնական կանոններ:
  2. Կետադրել համր տեքստը:

Սա շատ հին պատմություն է, որը պատմել են մարդիկ, որոնց համար կարևոր էր իմաստությունը: Այն պատմում է չորս հարևան ընկերների մասին, որոնք ուսանում էին այնպիսի վարպետների մոտ և ուսանելու ընթացքում հասել էին այնպիսի զարմանալի բարձունքների, որ նրանցից յուրաքանչյուրը վստահորեն կարող էր ասել, որ հասել է իմացության գագաթնակետին: Այնպես պատահեց, որ այս չորսը որոշեցին ճամփորդել և գործածել իրենց իմացությունը, քանի որ ինչպես ասվում է. <<Արդյո՞ք հիմար չէ նա, ով ունի գիտելիքներ և դրանք չի օգտագործում>>:

Նրանք ճամփա ընկան միասին, սակայն ի սկզբանե գիտեին, և նախապես էլ հայտնի էր, որ ի տարբերություն երեք ընկերների, որոնք հմուտ էին և՛ տեսության, և՛ իրագործման մեջ, չորրորդը գիտելիքներով թույլ էր, բայց ըմբռնելու շնորհ ուներ: Որոշ ժամանակ անց, երբ նրանք ավելի լավ ճանաչեցին միմյանց, երեք ընկերները զգացին, որ իրենց գործընկերը չունի համապատասխան որակներ և որոշեցին նրան տուն ուղարկել: Երբ նա հրաժարվեց, ընկերները նրան ասացին.

— Դա հատուկ է այնպիսիններին, ինչպիսին դու ես՝ անտարբեր առավելություններ ունեցող՝ զարգացած մարդկանց նկատմամբ, և համառելով, որ դու նրանց հետ հավասար ես:

Բայց այնուամենայնիվ, նրանք թույլատրեցին, որ նա հետևի իրենց, թեպետ նրան դուրս մղեցին իրենց շրջապատից: Ստացվեց այնպես, որ նրանք ճանապարհին ոսկորներ և ինչ-որ կենդանու մասեր գտան:

— Ահա, — ասաց առաջինը, — իմ պատկերացմամբ՝ այս կույտի մեջ առյուծի կմախք և ոսկորներ են:

— Իսկ ես, — ասաց երկրորդը, — տիրապետում եմ այնպիսի գիտելիքների, որ կարող եմ այս կմախքի միջոցով վերականգնել առյուծի մարմինը:

— Դե իսկ ես, — ասաց երրորդը, — տիրապետում եմ այնպիսի արվեստի, որ կարող եմ վերադարձնել կյանքը այնպես, որ, ես կարող եմ կենդանանցնել այս մարմինը:

Նրանք որոշեցին այդպես էլ վարվել ոսկորների կույտի հետ` կիրառել իրենց գիտելիքները: Չորրորդը, բռնելով նրանց ձեռքերը, ասաց հետևյալ խոսքերը.

— Թեև ես բավարար տաղանդ և ընդունակություն չունեմ, բայց, այնուամենայնիվ, ինչ-որ բան հասկանում եմ: Սրանք իսկապես առյուծի մնացորդներ են նրան կյանքի կվերադարձնենք, և նա մեզ տեղում կսպանի:

Բայց այն երեքը շատ էին ոգևորվել տեղում գործնական աշխատանք կատարելու հնարավորությունից: Մի քանի րոպե անց նրանց դիմաց կանգնեց մի հսկա կենդանի ու սոված առյուծ: Մինչ այն երեքը զբաղված էին իրենց գործողություններով, չորրոդը  բարձրացավ բարձր ծառի վրա: Այնտեղից նա տեսավ, թե ինչպես առյուծը հոշոտեց իր ուղեկիցներին և սլացավ դեպի անապատ: Միակ փրկվածը ծառից իջավ և ճիշտ համարեց վերադառնալ տուն:

3. Հետևյալ հատվածը փոխարել արևելահայերեն:

Հայրապետ Էֆենտին գավառացի այն հայերէն էր, որք դեռ գրեթե տղա Պոլիս կուգան առանց մեկ ստակի: Կը մտնան իբր սպասավոր վաճառականի մը մոտ և օր մը կը տեսնան, թե մարդ եղած են կամ թե ճիշտ ըսելով՝ առևտուրի մարդ եղած: Հայրապետ տոկուն բնավորություն ուներ, աշխատութենե չէր խորշեր. գործ սորվեցավ և դիրք մը ստեղծեց: Տասը տարիներն ի վեր այլևս երևելի վաճառականաց դասն անցած էր:

Հայրապետ Էֆենտին գավառացի այն հայերից էր, ով դեռ տղա լինելով Պոլիս էր գնում առանց գումարի:

Հանրահաշիվ Դասարանական և Տնային աշխատանքներ 04.05.2022

643, 644, 646

ա) x2 — 7x + 12 = 0

D = b2 — 4ac
D = 49 — 48 = 1

1 > 0

X1 + X2 = 7
X1 * X2 = 12 (++)

X1 = -b + √D / 2a
X2 = -b — √D / 2a

X1 = 7 + 1 / 2 = 4
X2 = 7 — 1 / 2 = 3

բ) x2 + 7x + 12 = 0

D = b2 — 4ac
D = 49 — 48 = 1

1 > 0

X1 + X2 = 7
X1 * X2 = 12 (- -)

X1 = -b + √D / 2a
X2 = -b — √D / 2a

X1 = -7 + 1 / 2 = -3
X2 = -7 — 1 / 2 = -4

գ) x2 + 5x — 14 = 0

D = b2 — 4ac
D = 25 + 56 = 81

81 > 0

X1 + X2 = 5
X1 * X2 = -14 (- +)

X1 = -b + √D / 2a
X2 = -b — √D / 2a

X1 = -5 + 9 / 2 = 2
X2 = -5 — 9 / 2 = -7

դ) x2 — 5x — 14 = 0

D = b2 — 4ac
D = 25 + 56 = 81

81 > 0

X1 + X2 = 5
X1 * X2 = -14 (- +)

X1 = -b + √D / 2a
X2 = -b — √D / 2a

X1 = 5 + 9 / 2 = 7
X2 = 5 — 9 / 2 = -2

ե) x2 + 1,27x — 1,46 = 0

D = b2 — 4ac
D = 1,6 + 5,84 = 7,44

7,44 > 0

X1 + X2 = -1,27
X1 * X2 = -1,46 (- +)

X1 = -b + √D / 2a
X2 = -b — √D / 2a

X1 = -1,27 + 7,44 / 2 = 3
X2 = -1,27 — 7,44 / 2 = -4,3

զ) x2 — 3/5x — 0,5 = 0

D = b2 — 4ac
D = 9,25 + 2 = 2,36

2,36 > 0

X1 + X2 = 3/5
X1 * X2 = -0,5 (- +)

X1 = -b + √D / 2a
X2 = -b — √D / 2a

X1 = 3/5 + 2,36 / 2 = 1,48
X2 = 3/5 — 2,36 / 2 = -0,88

է) x2 — 56x + 768 = 0

D = b2 — 4ac
D = 3136 — 3072 = 64

64 > 0

X1 + X2 = 56
X1 * X2 = 768 (+ +)

X1 = -b + √D / 2a
X2 = -b — √D / 2a

X1 = 56 + 8 / 2 = 32
X2 = 56 — 8 / 2 = 24

ը

թ

ժ