Գրականություն Տնային աշխատանք 18.05.2022

Բլոգում վերլուծում ենք Օրուելի վիպակը, թեման, վերնագիրն ինքներս ենք ընտրում:

Խոզամարդիկ

Այս վիպակը շատ մեծ և խորը իմաստ ունի, թեև կարող է թվալ, որ այն սովորական կենդանիների մասին է, որոնք մարդկանց դեմ գնացին: Այս վիպակը ծաղրում է հեղափոխությունը Ռուսաստանում և կառավարությունը: Ամեն մի անասուն այստեղ մի պատմական կերպարի է նկարագրում: Օրինակ՝ Նապոլեոնը, դա բռնապետի կերպար է, մասամբ Ստալին, Էշը մտավորականի կերպար է, ով հասկանում է ամեն ինչ, բայց միևնույն ժամանակ ոչինչ անել չի կարող։ Հավերը, խոզերը, բադերը և ֆերմայի մյուս բնակիչները մարդիկ են՝ հիմար, անկիրթ: Ծեր գնդապետը Մարքսն ու Լենինն են, Մովսեսը՝ հոգեվորական, շները՝ Ստալինի գործակալները և այլն:

Հանրահաշիվ 18.05.2022

665, 664, 659

x2 + (x + 1)2 + (x + 2)2 = 302

x2 + x2 + 2x + 1 + x2 + 4x + 4 = 302

3x2 + 6x + 5 — 302 = 0

3x2 + 6x — 297 = 0

x2 + 2x — 99 = 0

D = 4 + 396 = 400

X1 = -2 + 20 / 2 = 9
X2 = -2 — 20 / 2 = -11

81 + 100 + 121 = 302
121 + 100 + 81 = 302

x * (x + 4) = 60

x2 + 4x = 60

x2 + 4x — 60 = 0

D = 16 + 240 = 256

X1 = -4 + 16 / 2 = 6
X2 = -4 — 16 / 2 = -10

x = 6

x + 4 = 10

P = 6 + 6 + 10 + 10 = 32

ա)

x * 3x/4 = 48

3x2/4 = 48/1

3x2 = 192

x2 = 64

x = 8

3x/4 = 6
P = (6 + 8) * 2 = 28

բ)

x * (x — 3) = 10

x2 — 3x — 10 = 0

D = 9 + 40 = 49

X1 = 3 + 7 / 2 = 5
X2 = 3 — 7 / 2 = -2

x = 5