Գրականություն Տնային աշխատանք

Նա մեռնում է ինչպես ցողը բողբոջում,
Մանկիկն ինչպես սուրբ գրկի մեջ մայրական.
Եվ հըծծում է, աղոթքի պես շշնջում
Հեգ բամբիշի ականջն ի վար Էլ-Սաման: 

-Կըխորտակեմ կամարները երկնային,
Ես չեմ թողնի, ես չեմ թողնի` դու մեռնիս.
Ե՛վ կվանեմ, և՛ կհաղթեմ չար մահին,
Ես չեմ թողնի, ես չեմ թողնի` դու մեռնիս:

 • Պատրաստ ենք լինում ստեղծագործությունը բանավոր ներկայացնելուն ու քննարկելուն:
 • Ընտրում ենք թեման և վերլուծում.
  • Հավերժական սերն ու մահը
  • Էլ-Սամանի և բամբիշի հավերժական սիրո մասին
  • Հավերժական սիրո առեղծվածը տարբեր ստեղծագործություններում
  • այլ

Հավերժական սերն ու մահը

Սերն ու մահը իրար հետ պայքարում էին: Ինչպես ստեղծագործությունում գրված էր. <<Մահվան հանդեպ սուր ու վահան է շարժում>>: Տխուր էի զգում այս ստեղծագործությունը կարդալուց հետո: Ինչպես ես հասկացա՝ մահը հաղթեց, բայց սերը այն չի կարող ոչ մի ձև հաղթել: Այդ սերը հավերժ էր և Էլ-Սամանը միշտ սիրելու է բամբիշին, նույնիսկ եթե մահացել է: Մահը կարող է հաղթել կյանքը, բայց ոչ սերը:

Русский Домашнее задание

Читаем,готовимся пересказу

Рассказ про изобретательную собаку

2. Упражнение на закрепление

Определи у существительных род, число, падеж.

Образец: По степи – по чему? (степь), ж.р., ед.ч., Д.п.

По болоту-по чему? (болото), ср. р., 2 скл., ед. ч. Д.п.

на ветке-на чем? (ветка) ж.р., 1 скл., ед.ч., П.п.

из гнезда-из чего? (гнездо), ср. р., 2 скл., ед.ч., Р.п.

перед учителем-перед кем? (учитель), м.р., 2 скл., ед.ч., Т.п.

над облаком-над чем? (облако), ср. р., 2 скл., ед.ч., Т.п.

в ненастье-в чём? (ненастье), ср.р., 2 скл., ед.ч. П.п.

для скворцов-для кого? (скворцы), мн.ч. Р.п.

к солнцу-к чему? (солнце), ср.р., 2 скл., ед.ч., Д.п.

об улыбке-о чём? (улыбка), ж.р., 1 скл., ед.ч., П.п.

про тетрадь-про что? (тетрадь), ж.р., 3 скл., ед.ч., В.п.

около метро-около чего? (метро), ср.р., 2 скл., ед.ч., Р.п.

3. Подберите прилагательные к данным существительным во
множественном числе.
Например: писатели – современные писатели.
Лекции, занятия, упражнения, слова, стихи, статьи, открытия, законы,
дети, врачи, учителя, имена, паспорта, цветы, животные, растения, горы,
реки, леса, деревья, дожди, морозы, экскурсии, каникулы, праздники

Длинные лекции, внеурочные занятия , групповые упражнения, добрые слова, поздравительные стихи, новые статьи, математические открытия, суровые законы, счастливые дети, молодые врачи, предметные учителя, забавные имена, заграничные паспорта, душистые цветы, экзотические животные, вечнозеленые растения, скалистые горы, быстрые реки, дальние леса, сухие деревья, проливные дожди, трескучие морозы, интересные экскурсии, новогодние каникулы, майские праздники.

Հանրահաշիվ Դասարանական աշխատանք

Դասարանում՝ 361 ա, 362 ա, գ, 363 ա, գ364 ա

ա) Որդի-x

Հայր-x+3

x+x+3=15

2x+3=15

2x=15-3

2x=12

x=6

ա) Լայնություն-x

Երկարություն-x+8

x+x+8+x+x+8=20

4x+16=20

4x=20-16

4x=4

x=1

1+8=9

Երկարություն-1

Լայնություն-9

գ) Լայնություն-x

Երկարություն-x+1

x+x+1+x+x+1=20

4x+2=20

4x=20-2

4x=18

x=4,5

4,5+1=5,5

Լայնություն-4,5

Երկարություն-5,5

ա) 38=18+20

ա) Առաջին-1,5+x

Երկրորդ-x

Երկրորդ և երրորդ-2x+1,4

1,5+x+x+2x+1,4=6,5

2,9+4x=6,5

4x=6,5-2,9

4x=3,6

x=0,9

1,5+0,9=2,4

2x+1,4=3,2

Առաջին-2,4

Երկրորդ-0,9

Երրորդ-3,2

Հայոց լեզու Դասարանական աշխատանք

Ամփոփում ենք սովորածը ըղձական, ենթադրական, հարկադրական եղանակների մասին:

 1. Տրված նախադասությունները լրացրո՛ւ հրամայական եղանակի համապատասխան բայերով: (կետադրությանն ուշադրությո՛ւն դարձրու) :
  • Համարձակ …, … նեղ միջանցքը ու երբ հասնես ստորգետնյա անցքի մուտքին, լապտերդ …:
  • Ուշադիր … քարտեզը, … , թե օվկիանոսներում ցրված ինչքա՞ն կղզիներ կան:
  • … բոլոր խորհուրդները, հետո …, ինչպես կամենում ես:
  • Ոչ մեկի գաղտնիքը …, եթե անգամ պատահաբար ես իմացել:
  • -… ինձ, … թռչեմ,- մարդկային լեզվով խնդրեց աղավնին:
 2. Ենթադրական եղանակ, հարկադրական եղանակ, հրամայական եղանակ, ըղձական եղանակ, սահմանական (սահմանում-որոշում, հաստատում, կարգավորում) եղանակ: Բանաձևերի խմբերից յուրաքանչյուրին տո՛ւր տրված անուններից մեկը:
  • Գնում ես, գնալու ես, գնացել ես, գնացիր, գնում էիր, գնացել էիր, գնալու էիր:
  • Գնաս,գնայիր
  • Կգնաս, կգնայիր:
  • Պիտի գնաս,պիտի գնայիր:
  • Գնա՛, մի՛ գնա: