Հանրահաշիվ Տնային աշխատանք

Տանը՝ 333, 334-ի մնացածը

բ) 2-x = x-3
. . . . 3
2-x = 3(x-3)

2-x=3x-9

-x-3x=-2-9

-4x=-11

x=2 3/4

դ) 2x-3 + x+2 = 6+ 2x-3
. . . . 4 . . . . . . 2 . . . . . . . . . .2

2x-3+2x+4 = 12+2x-3
. . . . 4 . . . . . . . . . . . . 2

4x+1 = 2x+9
. . .4 . . . . . . 2

2(4x+1)=4(2x+9)

8x+2=8x+36

8x-8x=36-2

0≠34

Արմատ չունի

բ) 2x-4=7x+2

2x-7x=2+4

-5x=6

x=-6/5

x= -1 1/5

դ) 2x-6=3x

2x-3x=6

-x=6

x=-6

զ) 2x+5-7x+2=3

2x-7x=3-5-2

-5x=-4

x=4/5

Հայոց լեզու Տնային աշխատանք

Ապրիլմեկյան աշխատանք. գրավոր շարադրանքով, ձայնագրությամբ կամ տեսանյութով ներկայացնել որևէ հումորային պատմություն ձեր կյանքից:

Մի անգամ, երբ ես 8 տարեկան էի, ես, եղբայրս և մայրիկս նստել էինք տրոլեյբուս: Մենք տեղավորվեցինք և ինչ-որ ժամանակ հետո մի տատիկ տրոլեյբուս բարձրացավ և մեր դիմացը նստեց: Հաստ ապակիներով ակնոցներով մի ծեր տատիկ էր և երևում էր, որ նա շատ վատ է տեսնում: Նա երևի այդ մասին չէր իմանում, քանի որ ինձ նայելով մայրիկիս ասաց.

— Բայց ինչքան է տղադ քեզ նման:

Այդ պահին ես շփոթվեցի: Շատ ծիծաղալու էր, որովհետև ես երկար մազեր ունեի և աղջկա շորեր էի հագել: