Գրականություն Տնային աշխատանք

 1. Այբբենական կարգով կազմում ենք ստեղծագործությունների ցանկ, որ կցանկանայինք ուսումնասիրել եկող ուսումնական տարում (Կարող ենք ցանկի կազմմանը մասնակից դարձնել նաև ծնողներին):
 2. Ամեն ստեղծագործության դիմաց գրել այն ուսումնասիրելու գլխավոր պատճառը, օրինակ՝ չափազանց հետաքրքիր է, մայրիկս է խորհուրդ տվել, ընկերս է կարդացել և հավանել, բազմակողմանի գիտելիքներ է հաղորդում և այլն:

Ա. Աննա Ֆրանկի օրագիրը-կարդացել եմ և դեռ դա իմ ամենասիրելի գիրքն է

Ա. Առանց ընտանիքի-շատ հետաքրքիր պատմություն է

Բ. Բալզակ Մի շան պատմություն-շատ հուզիչ, բայց հետաքրքիր պատմվածք է

Գ. Գանձերի կղզին-մայրիկս է խորհուրդ տվել

Ե. Երկարագուլպա Պիպին-զվարճալի գիրք է

Թ. Թոմ Սոյերի արկածները-արկածներով լի ստեղծագործություն է

Խ. Խորհրդավոր պարտեզը-գեղեցիկ և խորհրդավոր պատմություն է

Հ. Հայդի-արկածալի, հետաքրքիր, հուզիչ պատմություն է

Մ. Մումիտրոլներն ու Մեծ ջրհեղեղը, Մումիտրոլներն ու Գիսաստղը-շատ եմ հավանել արկածների, կրեատիվի համար

Ս. Սրճարան աշխարհի եզրին-ընկերուհիս կարդացել է և շատ է հավանել

Վ. Վերադարձ Սրճարան աշխարհի եզրին-վերևում նշված գրքի շարունակությունն է, որը նույնպես պետք է հետաքրքիր լինի

Փ. Փոքրիկ տիկինները-մայրիկս է խորհուրդ տվել կարդալ

Օ. Օզի կախարդը-մայրիկս է խորհուրդ տվել

Պատմություն Նախագիծ

Ընթացքը՝  Պատասխանել հարցերին և կատարել բլոգային գրառումներ։

․ Նշել Կիլիկյան Հայաստանի  Իշխաններին։

Ռուբեն Ա (1080–95 թթ. ),
Կոստանդին Ա (1095–1100 թթ.),
Թորոս Ա (1100–29 թթ.),
Լևոն Ա (1129–37 թթ.),
Թորոս Բ (1145–69 թթ.),
Ռուբեն Բ (1169 թ.),
Մլեհ (1169–75 թթ.),
Ռուբեն Գ (1175–87 թթ.),
Լևոն Բ (1187–98 թթ.)

․ Նշել թե երբ՞ Կիլիկյան Հայաստանը հռչակվեց թագավորություն։

1080-1198 թվականներ

․ Նշել Կիլիկյան Հայաստանի թագավորներին։

Լևոն Բ (1198–1219 թթ.),
Զաբել (1219–22 թթ.),
Ֆիլիպ (1222–25 թթ.),
Հեթում Ա (1226–69 թթ.),
Լևոն Գ (1269–89 թթ.),
Հեթում Բ (1289–1305 թթ.),
Սմբատ (1296–98 թթ.),
Կոստանդին Բ (1298–99 թթ.),
Լևոն Դ (1301–08 թթ.),
Օշին Ա (1308–20 թթ.),
Լևոն Ե (1320–42 թթ.),
Գվիդոն կամ Կոստանդին (1343–44 թթ.),
Կոստանդին Դ (1345–63),
Կոստանդին Ե (1365–73 թթ.),
Լևոն Զ  (1374–75 թթ.)

․ Կիլիկյան Հայաստանի ամրոցներ։

Անազարբա ամրոցը, Սսի բերդ — ամրոցը

․ Կիլիկյան Հայաստանի փոխհարաբերությունները խաչակրաց իշխանությունների հետ։

Կիլիկյան Հայաստանը մեծ օգնություն է ցուցաբերել Խաչակրաց արշավանքների մասնակիցներին և որոշ ժամանակ միակ քրիստոնյա պետությունն էր ողջ Մերձավոր Արևելքում։

Հանրահաշիվ Դասարանական և Տնային աշխատանքներ

Դասարանում՝ 395ա, 396ա, 397ա, 398, 400, 401ա

Տանը՝ 395, 396, 397բ, 399, 401բ

ա) 30*2=60

բ) 30:10=3

ա) 36*3=108

բ) 36:5=7.2

ա) 3*3=9

բ) 3*60=180

180:5=36ր

6-480

480:6=80

80*2=160

12:6=2

2*4=8 կգ

12:4=3

3*6=18 կգ

ա) 300:100=3

4*3=12

բ) 4000-80

200-x

x=80*200/4000=80*2/40=160:40=4

Հայոց լեզու Դասարանական աշխատանք

 • Նախասիրությունների մասին լեզվական առաջադրանքի քննարկում:
 • Ընթերցում ենք նախադասություններն ու քննարկում ուղղագրությունը, կետադրությունը, մեզ ծանոթ խոսքի մասերը այնտեղ:
  1. Ծխելու վնասակար լինելու մասին շատ փաստարկներ կան:
  2. 1992 թվականին Բարսելոնի ամառային խաղերի կազմակերպիչներն ամեն ինչ անում էին, որ դա լիներ օլիմպիադա՝ առանց ծխախոտի ծխի:
  3. Մի անգամ մի փղի հանձնարարել էին ծակ կաթսան կաթսայագործի մոտ տանել՝ նորոգելու:
  4. Դաշնագիրը քարի վրա է փորագրված, և տեքստի տակ ստորագրության փոխարեն երկու տիրակալների անձնական խորհրդանիշներն են քանդակված:
  5. «Ալոն» աշխարհում ամենատարածված բառերից է. այսօր գործածվում է հեռախոսային խոսակցությունների ժամանակ:Փոխանակությունը պարզեցնելու համար մարդիկ փորձում էին իբրև փոխանակման միջոց ծառայող ամենահարմար առարկան գտնել:
  6. Մեկ ոչխարի դիմաց, օրինակ, կարելի էր երկու կացին կամ չորս սափոր կամ էլ մեկ շապիկ ստանալ, իսկ հովազի ժանիքներից ու ճիրաններից պատրաստված ապարանջանի փոխարեն՝ նավակ կամ մի զույգ եզ:
  7. Դեռ գյուղ չէր հասել, բոլորը գիտեին նրա հետ պատահածը:
  8. Մենք լսել էինք չինացիների՝ ծիծեռնակի բներ ուտելու մասին:
  9. Արևն ու Երկիրը, որ իրար փոխադարձաբար ձգում են, կապված են նաև այլ տիեզերական մարմինների հետ:
  10. Սպիտակ մշուշի միջից հազիվ էր նշմարվում կածանը, որը հետզհետե աչքից անհետանում էր: