Daily Archives: 15.04.2021

Անասնապահություն (Աշխարհագրություն)

Դասի հղումը 

1. Որո՞նք են անասնապահության զարգացման նախադրյալները:

Անասնապահության զարգացման նախադրյալներն են՝ կլիման, ջուրը աշխարհաբաշխումը, ուտելիքը և այլն:

2. Ի՞նչ կապ ունի անասնապահությունը տնտեսության մյուս ճյուղերի հետ:

Անասնապահությունը գյուղատնտեսության կարևորագույն ճյուղերից մեկն է: Անասնապահությունը բնակչությանը մատակարարում է միս, կաթ, կենդանական յուղ, ձու, իսկ թեթև արդյունաբերությանը` բնական հումքի որոշ տեսակներ (կաշի,բուրդ մորթի):

3. Նշել այն երկները, որտեղ առաջատար են անասնապահության հետևյալ ճյուղերը՝ ոչխարաբուծություն, խոզաբուծություն, խոշոր եղջերավոր անանսապահություն, ձիաբուծություն, ձնկորսություն:

Ոչխարաբուծություն (մսաբրդատու)-Եվրոպա, Նոր Զելանդիա, Արգենտինա

Ոչխարաբուծություն (բրդատու)-Ավստրալիա, Չինաստան, Թուրքիա, Մոնղոլիա, Իրան

Խոզաբուծություն-Չինաստան, Գերմանիա, Ռուսաստան, Լեհաստան, ֆրանսիա, Ուկրաինա, Հյուսիսային Ամերիկայում և Հարավային Ամերիկայում (Բրազիլիա)

Խոշոր եղջերավոր անասնապահություն-Հնդկաստան, Բրազիլիա, Չինաստան, ԱՄՆ

Ձիաբուծություն-թույլ զարգացած լեռնային ու անապատային երկրներ

Ձկնորսություն-

Գրականություն Դասարանական աշխատանք

պճնված-զարդարված

նիրհ-քուն

թուրա-Իբրև չափ գործածվող աման