Տրամաբանական Թերթ #13

• Պարկում կա 3 կարմիր և 3 սև գնդակ: Առնվազը քանի՞ գնդակ պետք է հանենք պարկից, որպեսզի ունենանք տարբեր գույնի գնդակներ:

Պետք է հանել 4 գնդակ։

• Տատիկն իր բոլոր թոռնիկների համար գուլպաներ գործեց: Յուրաքանչյուր գուլպայի վրա նա գրեց մեկ տառ: Քանի՞ թոռնիկ ունի տատիկը, եթե նա գրեց ընդամենը 16 տառ:

Ունի 8 թոռ։

• Լճում աճում են թրաշուշաններ: Հայտնի է, որ մեկ օր անցնելուց հետո շուշանների թիվը կրկնապատկվում է, և արդեն 40-րդ օրվա վերջում լճակն ամբողջովին ծածկված էր շուշաններով: Ասեք, թե ո՞ր օրվա վերջում էր, որ լճակի ուղիղ կեսն էր ծածկված շուշաններով:

19

• Ես խմեցի բաժակով լիքը լցված սուրճի կեսը և այն լրացրի կաթով: Հետո խմեցի ստացված խառնորդի 1/3 մասը և փոխարենը կաթ լցրեցի: Այնուհետև ես խմեցի բաժակի պարունակության 1/6 մասը և փոխարենը լցրեցի կաթ: Վերջապես, ես խմեցի ամբողջ բաժակը: Ի՞նչը ես շատ խմեցի ՝ սու՞րճ, թե՞ կաթ:

Սուրճ

եմատիկա առանց բանաձև

ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ  # 13 /ԱՊՐԻԼ/

(Տրամաբանությունը զարգացնող խնդիրներ.)

• Պարկում կա 3 կարմիր և 3 սև գնդակ: Առնվազը քանի՞ գնդակ պետք է հանենք պարկից, որպեսզի ունենանք տարբեր գույնի գնդակներ:

• Տատիկն իր բոլոր թոռնիկների համար գուլպաներ գործեց: Յուրաքանչյուր գուլպայի վրա նա գրեց մեկ տառ: Քանի՞ թոռնիկ ունի տատիկը, եթե նա գրեց ընդամենը 16 տառ:

• Լճում աճում են թրաշուշաններ: Հայտնի է, որ մեկ օր անցնելուց հետո շուշանների թիվը կրկնապատկվում է, և արդեն 40-րդ օրվա վերջում լճակն ամբողջովին ծածկված էր շուշաններով: Ասեք, թե ո՞ր օրվա վերջում էր, որ լճակի ուղիղ կեսն էր ծածկված շուշաններով:

• Ես խմեցի բաժակով լիքը լցված սուրճի կեսը և այն լրացրի կաթով: Հետո խմեցի ստացված խառնորդի 1/3 մասը և փոխարենը կաթ լցրեցի: Այնուհետև ես խմեցի բաժակի պարունակության 1/6 մասը և փոխարենը լցրեցի կաթ: Վերջապես, ես խմեցի ամբողջ բաժակը: Ի՞նչը ես շատ խմեցի ՝ սու՞րճ, թե՞ կաթ:

• ՈՒնենք մետաղադրամներով 100 կույտ, յուրաքանչյուրում 100 մետաղադրամ: Կույտերից մեկում եղած մետաղադրամները կեղծ են, որոնք մեկ գրամով թեթև են իսկական մետաղադրամներից: Իսկական մետաղադրամը կշռում է 10 գրամ: Էլեկտրոնային մեծ կշեռքի մեկ կշռումով ինչպե՞ս հայտնաբերել կեղծ մետաղադրամով կույտը:

• Մի տարի հունվարի երեք կիրակի զույգ ամսաթվով օրեր էին: Շաբաթվա ինչ օր էր հունվարի 27-ը:

Հայոց լեզու Դասարանական աշխատանք

 • Կատարում ենք առաջադրանքները:
  1. 1. Տեքստերից հանի՛ր բայերն ու բնութագրի՛ր դրանք հետևյալ հատկանիշներով:
   • դիմավոր/անդեմ լինելը
   • եթե դիմավոր է եղանակը
   • ժամանակաձևը
   • ժամանակը
   • դեմքը
   • թիվը
   • լծորդությունը (ե/ա)
   • խոնարհումը (դրական/ժխտական)
   • սեռը
   • պարզ/բաղադրյալ ժամանակաձև լինելը
   • կազմությունը
   • եթե անդեմ է, դերբայի անկախ/կախյալ լինելը
   • դերբայի տեսակը
   • ձևը (դրական/ժխտական)
   • լծորդությունը
   • սեռը
   • կազմությունը
   • եթե ունի, նաև՝հոլովը, թիվը, առումը:

Ա. Մի անգամ դեպի հարավ չվելիս ծիծեռնակները փորձանքի մեջ ընկան: Այդ տարի
Շվեյցարիայում ուժեղ ցրտից բոլոր միջատները սատկել էին; Դե, էլ ի՛նչ պիտի ուտեին
ծիծեռնակները. չէ՞ որ շատ թռչունների նման նրանք էլ են միջատներով սնվում: Խեղճ
ծիծեռնակները սովից ուժասպառ եղան ու վայր ընկան: Բայց Շվեյցարիայի բնակիչներն
անօգնական չթողեցին նրանց. հավաքեցին, դրեցին տուփերի մեջ ու տարան
երկաթուղային կայարան: Այդտեղից էլ հատուկ գնացքով արագ ու ապահով ուղարկեցին
հարավ:

Չվելիս-անդեմ, անկախ, համակատար, դրական, ե լծորդություն, չեզոք, պարզ

Ընկան-դիմավոր, անցյալ, երրորդ դեմք, հոգնակի թիվ, ե լծորդություն, դրական, չեզոք, պարզ, սոսկածանց

Սատկել էին-դիմավոր, վաղակատար անցյալ, անցյալ, երրորդ դեմք, հոգնակի, ե լծորդություն, դրական, չեզոք, բաղադրյալ, պարզ

Պիտի ուտեին֊դիմավոր, հարկադրական, անցյալ, երրորդ դեմք, հոգնակի, ե լծորդություն, դրական, ներգործական, պարզ, պարզ

Սնվում են֊դիմավոր, սահմանական, անկատար ներկա, ներկա, երրորդ դեմք, հոգնակի, դրական, չեզոք, բաղադրյալ, ե լծորդություն

Եղան֊դիմավոր, սահմանական, անցյալ կատարյալ, երրորդ դեմք, հոգնակի, դրական, չեզոք, պարզ, պարզ

Չթողեցին֊դիմավոր, սահմանական, անցյալ կատարյալ, երրորդ դեմք, ե լծորդություն, ժխտական, սոսկածանց, չեզոք


Բ. Հնդկաստանի Ուտար Պլադեշ նահանգում բնության շատ նվիրված պաշտպաններ են
բնակվում: նրանք կազմել են « Չիպկո Անդոլայ» («Գրկի՛ր ծառը») ընկերությունը: Երբ
ընկերության անդամներից մեկն իմանում է, որ ինչ-որ տեղ պատրաստվում են ծառ կտրել,
համախոհներին անմիջապես հայտնում է, և նրանք բոլորը շնչակտուր սլանում են այնտեղ:
Ծառահատների հայտնվելուն պես ընկերության կամավորներից յուրաքանչյուրը մի ծառի
բուն է գրկում և թույլ չի տալիս, որ կտրեն:

 1. 2. Նախադասության միտքն արտահայտի՛ր բայը ժխտական դարձնելով: Օրինակ` Մենք դժկամորեն գնացինք նրա հետևից:- Մենք հաճույքով չգնացինք նրա հետևից:
  • Ամբողջ ճանապարհին մենք միայն մի անգամ կանգ առանք խորհրդակցելու:
  • Մեր արածն ապարդյուն աշխատանք էր:
  • Կղզու նահանգապետը կամեցավ այծերից փրկել էբենոսի անտառները:
  • Նրա մտադրությունը սխալ հասկացան:
  • Նրան անլուրջ պատասխան տվեցին:
  • Այծերը էբենոս ծառից կարևոր են:
  • Նրանք իրենց հետ կբերեն լույսը:
  • Դու պետք է մոռանաս այդ ամենը:
  • Գնա՛ նրանց ետևից և փնտրի՛ր բանալին: