Հայոց լեզու Տնային աշխատանք

 1. Լեզու բազմիմաստ բառը նախադասությունների մեջ գործածի՛ր քեզ հայտնի բոլոր իմաստներով: Որտեղ տրված բառը փոխաբերական իմաստով է գործածված, ընդգծի՛ր:
 2. Օդ բազմիմաստ բառը նախադասությունների մեջ գործածի՛ր քեզ հայտնի բոլոր
  իմաստներով: Որտեղ տրված բառը փոխաբերական իմաստով է գործածված,
  ընդգծի՛ր:
 3. Երես բազմիմաստ բառը նախադասությունների մեջ գործածի՛ր քեզ հայտնի բոլոր
  իմաստներով: Որտեղ տրված բառը փոխաբերական իմաստով է գործածված,
  ընդգծի՛ր:

Լեզու

Հրդեհի ժամանակ երևացին կրակի լեզուները:

Ընկերուհիս գիտի խոսել տարբեր լեզուներով:

Կան մարդիկ, որոնք լեզվին կարող են տարբեր հետաքրքիր ձևեր տալ կամ դժվար շարժումներ անել:

Օդ

Սենյակում այնքան մարդ կար, որ օդ չկար:

Քաղաքներում օդը կեղտոտ է, իսկ բնության գրկում մաքուր:

Շտապ նորությունը հաղորդելու համար ուղղաթիռով բարձրացան օդ:

Երես

Այս աղջիկը շատ գեղեցիկ երես ունի:

Ես չեմ սիրում երկու երեսանի մարդկանց:

Ծովի երեսին աղբ է լողում:

Ուժեր

Խնդիրների լուծումներ “Է. Ղազարյանի դասագիրք”-ից Էջ 173

Խնդիր 82.

m=2տ=2000կգ

g=9,8 Ն/կգ F=mg=2000կգ*9,8 Ն/կգ=19 600 Ն

Խնդիր 83.

m=0,5կգ

g=9,8 Ն/կգ F=mg=0,5կգ*9,8 Ն/կգ=4,9 Ն

Խնդիր 84.

Միևնույն զանգվածով պղնձե և փայտյա գնդերի վրա կազդի նույն ծանրության ուժը:

Խնդիր 85.

Ոչ, զանգվածը մնում է նույնը: