Հայոց լեզու. ինքնաստուգում

Ստուգում ենք մեր գիտելիքները:

 • «Վերանորոգում ենք» տեքստը:
  1. Տեքստում բաց թողնված բառերը լրացնում ենք՝ համապատասխան իմաստով ու ժամանակաձևով բայեր տեղադրելով:
  2. Խմբագրում ենք տեքստը՝ ուղղելով եղած ուղղագրական, կետադրական և այլ բնույթի սխալները:
  3. Տեքստում եղած և մեր կողմից ավելացված բայերը բնութագրում ենք ու ներկայացնում հատկանիշներով (դրանք կարող ես վերհիշել հղման առաջին առաջադրանքում):

Եղածը վաղուց անցել էր, բայց ծերունին հիշում էր, որովհետև կան ցավեր, որոնք չեն բթանում: Արևը վերևում պայծառ շողում էր, ամենուր ուրախ տրամադրություն էր տիրում: Գարնանային արևոտ եղանակը, սակայն, տխրեցնում էր նրա հոգին: Երբ գնում էր տնից, վերցնում էր իր հետ հուշերի արկղիկը՝ լի երբեք չհնացող լուսանկարներով, որ ուրախացնում էին սիրտը նրա տխուր ու մռայլ օրերին: Դրանց նայելիս գունավորվում էր ամեն բան, շուրջը սկսում էր կենդանանալ անցածը: Գիտեր, որ ոչինչ այլևս ետ չէր վերադառնա, բայց հույսը պետք է մնա նրա հոգում մինչ սրտի վերջին տրոփյունը: Զգաց, որ աչքերը փակվում են, պետք էր բացել: Բարձրանար հեռուները՝ տանելով իր հետ միայն լույսն ու լուսավորը: Սիրտը հրամայեց գտնել: Գնաց գտնելու կորցրածը:

Անցել էր-դիմավոր, սահմանական, վաղակատար (անցյալ), երրորդ դեմք, եզակի, ե լծորդություն, դրական, չեզոք, բաղադրյալ, պարզ

Հիշում էր-դիմավոր, սահմանական, անկատար (անցյալ), անցյալ, երրորդ դեմք, եզակի, ե լծորդություն, դրական, ներգործական, բաղադրյալ, պարզ

չեն բթանում-դիմավոր, սահմանական, անկատար (ներկա), երրորդ դեմք, հոգնակի, ա լծորդություն, ժխտական, չեզոք, բաղադրյալ, պարզ

շողում էր-դիմավոր, սահմանական, անկատար (անցյալ), անցյալ, երրորդ դեմք, եզակի, ա լծորդություն, դրական, չեզոք, բաղադրյալ, պարզ

տիրում էր-դիմավոր, սահմանական, անկատար (անցյալ), անցյալ, երրորդ դեմք, եզակի, ե լծորդություն, դրական, չեզոք, պարզ

տխրեցնում էր-դիմավոր, սահմանական, անկատար (անցյալ), անցյալ, երրորդ դեմք, եզակի, ե լծորդություն, դրական, չեզոք, բաղադրյալ, պարզ

գնում էր-դիմավոր, սահմանական, անկատար (անցյալ), անցյալ, երրորդ դեմք, եզակի, ա լծորդություն, դրական, չեզոք, բաղադրյալ, պարզ

վերցնում էր-դիմավոր, սահմանական, անկատար (անցյալ), անցյալ, երրորդ դեմք, եզակի անցյալ, երրորդ դեմք, եզակի, ե լծորդություն, դրական, ներգործական, բաղադրյալ, պարզ

ուրախացնում էին-դիմավոր, սահմանական, անկատար (անցյալ), անցյալ, երրորդ դեմք, հոգնակի, ե լծորդություն, դրական, չեզոք, բաղադրյալ, պարզ

նայելիս-անդեմ, անկախ, համակատար, դրական, ե լծորդություն, ներգործական, պարզ

գունավորվում էր-դիմավոր, սահմանական, անկատար (անցյալ), անցյալ, երրորդ դեմք, եզակի, ե լծորդություն, դրական, ներգործական, բաղադրյալ, կրավորկան

կենդանանալ-անդեմ, անկախ, անորոշ, դրական, ա լծորդություն, չեզոք

գիտեր-դիմավոր, սահմանական, անկատար (անցյալ), անցյալ, երրորդ դեմք, եզակի, դրական, ներգործական, պարզ, պարզ

չէր վերադառնա-դիմավոր, պարզ (անցյալ), անցյալ, երրորդ դեմք, եզակի, ա լծորդություն, ժխտական, չեզոք, բաղադրյալ, պարզ

մնա-դիմավոր, պարզ (ներկա), ներկա, երկորդ դեմք, եզակի, ա լծորդություն, դրական, չեզոք, պարզ, պարզ

զգաց-դիմավոր, պարզ, անցյալ կատարյալ, անցյալ, երրորդ դեմք, եզակի, ա լծորդություն, դրական, ներգործական, պարզ, պարզ

փակվում են-դիմավոր, սահմանական, անկատար (ներկա), անցյալ, երրորդ դեմք, հոգնակի, ե լծորդություն, դրական, չեզոք, բաղադրյալ, պարզ

պետք է բացել-դիմավոր, հարկադրական (անցյալ), ապառնի, երրորդ դեմք, եզակի, ե լծորդություն, դրական, չեզոք, բաղադրյալ, պարզ

բարձրանար-դիմավոր, ըղձական (անցյալ), անցյալ, երրորդ դեմք, եզակի, ա լծորդություն, դրական, ներգործական, պարզ, պարզ

տանելով-անդեմ, անկախ, անորոշ, դրական, ե լծորդություն, ներգործական, պարզ, գործիական հոլով

հրամայեց-դիմավոր, պարզ (անցյալ), անցյալ, երրորդ դեմք, եզակի, ե լծորդություն, դրական, չեզոք, պարզ, պարզ

գտնել-անդեմ, անկախ, անորոշ, դրական, ե լծորդություն, ներգործական, պարզ

գնաց-դիմավոր, պարզ (անցյալ), անցյալ, երրորդ դեմք, եզակի, ա լծորդություն, դրական, չեզոք, պարզ

գտնելու-անդեմ, կախյալ, ապակատար, դրական, ե լծորդություն, ներգործական, պարզ

Հետաքրքիր փաստեր Երկկենցաղների մասին

1. Բոլոր երկկենցաղները գիշատիչ են: Երկկենցաղների մարմնում նյութափոխանակությունը շատ դանդաղ է, հետեւաբար, նրանք կարող են գոյատեւել միայն բարձր կալորիականությամբ կենդանիների սննդի վրա:

2. Ատամներ, որոնք ունեն որոշ երկկենցաղներ, նախատեսված չեն արտադրությունը մարզելու համար: Սա գործիք է նրա բռնելու եւ գրավման համար: Սննդի երկկենցաղները ամբողջությամբ կուլ են տվել:

3. Ամֆիբիաների կյանքը սկսվում է ջրի մեջ, բայց նրա հիմնական մասը անցնում է ցամաքով: Կան եռամիբներ, որոնք ապրում են բացառապես ջրային միջավայրում, բայց հակադարձ բացառություններ չկան, կան միայն տեսակներ, որոնք ապրում են միայն թաց ջունգլիներում ծառերի վրա: Այսպիսով, «երկկենցաղները» զարմանալիորեն ճշգրիտ անուն են:

4. Մաշկը, որ երկկենցաղները որպես խոցելի պատրաստող մաշկի թափանցելիությունը նրանց օգնում է նորմալ շնչել: Նրանք ունեն շատ թույլ թոքեր, ուստի անհրաժեշտ օդը մաշկի միջով քաշվում է մարմնի մեջ:

5. ԵՄԲԻԲՅԱՆ — Էակներ արարածների միակ դասը, որոնց սերունդներն իրենց զարգացման մեջ անցնում են հատուկ բեմի միջոցով `մետամորֆոզ: Այսինքն, մեծահասակների արարածի չվավեր պատճենը հայտնվում է թրթուրներից, իսկ մյուս օրգանիզմը, որը հետագայում վերածվում է մեծահասակ մարդու: Օրինակ, գլխաշորերը գորտեր են Մետամորֆոզի փուլում: Ավելի բարդ օրգանիզմների մշակման մեջ չկա մետամորֆոզի փուլ:

Համակարգչի հիգիենա

 • Ինչպես նստել հեռուստացույցի, համակարգչի  դիմաց

տեսանյութ

   Աչքերի լարվածությունը հանող վարժություններ

         Պարանոցից ևուսերից հոգնածությունը հանող վարժություններ

 •  Ինչպես ճիշտ նստել դաս սովորելու ժամանակ
 • կանոններ

Ուսումնասիրում ենք, պատրաստում նյութ, տեղադրում բլոգում

Կենսաբանություն Տնային աշխատանք

Երկկենցաղներ, դրանց դերը բնության մեջ, թունավոր, վառ գունավորում ունեցող երկկենցաղներ,պատրաստեք տեսադաս, աշխատանքը դրեք ձեր բլոգներում: Կարող եք ընտրել կոնկրետ որևէ  երկկենցաղ, որը ձեզ ավելի է հետաքրքրում և պատրաստել նյութ հենց նրա վերաբերյալ

Երկկենցաղները չորքոտանի ողնաշարավոր կենդանիների դաս է, որն ներառում է սալամանդրերին, տրիտոններին, գորտերին, դոդոշներին և այլն։ Երկկենցաղները վարում են ջրացամաքային ապրելակերպ: Ապրում են լճերում, գետերի ափերին, ճահիճներում, ստվերոտ և խոնավ անտառներում։ Երկկենցաղների ճնշող մեծամասնությունը թրթուրային շրջանում ապրում է ջրում և շնչում խռիկներով (շերեփուկ), իսկ հասուն շրջանում (գորտեր, դոդոշներ)՝ ցամաքում և շնչում է թոքերով ու մաշկով, որտեղից էլ ծագել է նրանց անունը՝ երկկենցաղներ։

ԱՐԼԵՔԻՆ ԳՈՐՏ

Այս անսովոր գորտը երկկենցաղների վտանգված տեսակ է և ապրում է Պանամայում և Կոստա Ռիկայում: Չնայած գորտերի վտանգված տեսակի կարգավիճակին, սեռում կան դրա 110 տեսակ: Բոլորն էլ շատ վառ գունավոր են:

Հարթ դոդոշ: Աշխարհի ամենագեղեցիկ գորտերն ու դոդոշներն ու նրանց գեղեցիկ լուսանկարները: Արյան շրջանառության համակարգի գորտ

Սեռի տեսակների մեծամասնությունը դեռ ուսումնասիրված չէ. Դրանք չափազանց հազվադեպ են հանդիպում:

Գորտերի այս տեսակն ապրում է խոնավ անտառներում, լեռնահովիտներում:

Այս երկկենցաղների գույնը միշտ շատ վառ է և կարող են լինել՝ նարնջագույն և կանաչ, կարմիր և դեղին և նույնիսկ մանուշակագույն: Արլեքին գորտը իր անունը ստացել է իր վառ գույնից: Որձերի երկարությունը հասնում է 4 սանտիմետրի, իսկ էգերինը` 3.5 սանտիմետրի:

Արլեքին գորտի պայծառ գույնը պատահական չէ. Այն զգուշացնում է, որ վնասակար է այն ուտելը: Այն իսկապես թունավոր է: Եթե ​​մի ձուկ ուտի նրան, նա չի գոյատևի, քանի որ նրա մաշկի մեջ շատ ուժեղ թույն կա:

Այս գորտը սնվում է միջատներով (ճանճեր, մրջյուններ, թրթուրներ), փոքր արտրոպոդներով:

Գիտնականները կարծում են, որ Կոստա Ռիկայի և Պանամայի արևադարձային գոտիներում, ավելի քան 1,5 հազար մետր բարձրության վրա, գլոբալ տաքացման պատճառով լուրջ վտանգ կա, որ էկոհամակարգի և կլիմայի փոփոխության պատճառով Արլեքին գորտի տեսակին պատկանող գորտերը կարող են նվազել, ինչպես նաև ուրիշ կենդանիները:

Հայոց լեզու Տնային աշխատանք

Ընդգծված դերբայները այնպիսի դիմավոր ձևերով փոխարինի՛ր, որ
համապատախանեն փակագծերում տրված եղանակավորմանը:

Ավելի դյուրազգաց ուղևորները առանձնանալ իրենց: (ստույգ,հաստատ կատարված)

Ավելի դյուրազգաց ուղևորները առանձնացրել էին իրենց:

Անցել անտառապատ բլուրը, գտնել աղետի հետքերը: ( հրաման)

Անցե՛ք անտառապատ բյուրը, գտե՛ք աղետի հետքերը:

Շոգենավն անցնել նավաշինարանից, դուրս գալ ծովածոց, ու նորից զգացվել լիակատար
ազատության գեղեցիկ խաբկանքը: (իղձ, ցանկություն)

Շոգենավն կանցնի նավաշինարանից, դուրս կգա ծովանոց, ու նորից կզգացվի լիակատար ազատության գեղեցիկ խաբկանքը:

Եթե ափը ծածկված լինի խիտ եղեգնուտով, այնտեղ ջրային թռչունների բներ լինել:
(ենթադրաբար,պայմանով կատարելի)

Եթե ափը ծածկված լինի խիտ եղեգնուտով, այնտեղ ջրային թռչունների բներ կլինեն:

Դու հետևել նրանց և պարզել տեսակները: (անհրաժեշտություն, հարկադրանք)

Դու պիտի հետևես նրանց և պարզես տեսակները: